KBSTP – chương 11

0
240

Chương 11:

NHẬN NÀNG LÀM ĐỒ ĐỆ (1)

“Nói, ngươi là ai?” giọng nói hoàn toàn là mệnh lệnh, thanh âm băng lãnh, lộ ra địch ý.

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field