KBSTP – chương 12

0
262

Chương 12:

NHẬN NÀNG LÀM ĐỒ ĐỆ (2)

Thế nhưng tại sao lão muốn nhận mình làm đồ đệ, đối với nàng mà nói, chính là chuyện tốt. Thế nhưng lão nhân này hết lần này tới lần khác làm ra vẻ rất nghiêm trọng.

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field