KBSTP – chương 14

0
275

Chương 14:

HOÀNG ĐẾ HẠ QUỐC (1)

Dứt lời, cũng không chờ Phượng Yêu Nhiêu  phản ứng kịp, lão đầu liền biến mất tăm mất tích.

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field