KBSTP – chương 40

1
281

Chương 40:

Thế nào là tình thú (1)

” Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Đột nhiên, tiếng kêu cứu của một nử tử từ phía trước vọng đến.

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field

Comments are closed.