KBSTP – chương 114

0
712

Chương 114:

Ta thích chỏ mõm vào đấy thì sao?

Tuy rằng chủ nhân sẽ không nướng nó thật, nhưng chủ nhân sẽ có nhiều cách để hành hạ nó.

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field