KBSTP – Chương 122

0
722

Chương 122:

Chính vì thấy nên mới đánh

“Chính vì nhìn thấy nên mới đánh.” Phượng Yêu Nhiêu đáp, đơn giản không tức chết người không đền mạng.

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field