KBSTP – chương 126

0
437

Chương 126:

Thân thế Bạch Ly (tt)

“Ta từ nhỏ chỉ không cha không mẹ, được các sư thái của Tử Vân am là am ni cô cách kinh thành hơn trăm dặm nuôi lớn, các sư thái dạy ta đạo lý làm người, dạy ta võ công, dạy ta có ân phải báo, làm người không được vong ân phụ nghĩa.

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field