4 COMMENTS

  1. Gét mấy mụ bà tám nhìu chuyện … CL bao giờ mới giải thoát đc cho NN đây…

  2. Cái trấn này nó ngột ngạt quá đi..
    Anh chồng bà nhã là 1 tra nam 9 hiệu

Comments are closed.