999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN
Bức thư thứ 132

3tác giả: Miêu Công Tử
dịch: kaffesua

有多少人喜欢你, 可能就有多少人讨厌你. 没人讨厌你, 那可能意味着你没什么可取之处. 鲜明的个性, 往往会让喜欢与讨厌的人泾渭分明. 这就是人性. 优秀必然会引发嫉妒, 很少有人愿意去踢一只死狗. 你要做的就是继续前行, 若你停下企图拼命对他们证明自己, 那你将丢失原本属于自己的风景.

Có bao nhiêu người thích bạn, cũng có bấy nhiêu người ghét bạn. Không ai ghét bạn, như vậy cũng có nghĩa bạn chẳng có điểm gì đáng để học hỏi. Người có cá tính sẽ phân biệt rõ ràng bản thân mình thích gì ghét gì. Bản tính con người là luôn ganh tỵ với cá nhân ưu tú hơn mình, rất ít người nguyện ý giơ chân đá một con chó đã chết. Điều bạn cần làm là nên tiếp tục bước về phía trước, nếu bạn dừng lại để dốc sức chứng tỏ bản thân với bọn họ, như vậy bạn đã đánh mất hào quang vốn thuộc về chính mình.

[999 bức thư gửi bản thân] Bức thứ số 5
[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 134

1Like this: