[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 13

2
677

999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN
Bức thư thứ 13

tác giả: Miêu công tử
dịch: kaffesua

每个成功的人在成功之前, 难免都会有一段黯淡的时光. 此时, 你无须害怕, 也无须胆怯, 只需努力朝着自己的目标大步迈进, 然后再付出强于以往三倍的努力, 若干年后, 你一定会超越现在的自己.

Trước thành công của mỗi người thành đạt đều khó tránh khỏi khoảng thời gian ảm đạm. Lúc này, bạn không cần sợ, cũng không cần khiếp đảm, chỉ cần cố gắng tiến bước thẳng đến mục tiêu của bản thân, sau đó càng cố gắng phấn đấu nhiều hơn gấp hai gấp ba lần trước kia, chắc chắn năm sau bạn sẽ vượt qua bản thân của hiện tại.

[999 BỨC THƯ GỬI CHÍNH MÌNH] Bức thư thứ 12
[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 14

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY