[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 17

2
650

999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN
Bức thư thứ 17

tác giả: Miêu công tử
dịch: kaffesua

所有的成功, 都来自于不倦的努力和奔跑; 所有幸福, 都来自平凡的奋斗和坚持, 你无法找到捷径.

Tất cả thành công đều tự đến khi bạn nỗ lực và tận tụy hết mình; Tất cả hạnh phúc đều tự đến khi phấn đấu và kiên trì; bạn không có con đường tắt.

[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 16
[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 18

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY