[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 20

3
785

999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN
Bức thư thứ 20

tác giả: Miêu công tử
dịch: kaffesua


世上没有一件工作不辛苦, 没有一处人事不复杂. 不要随意发脾气, 谁都不欠你的. 学会低调, 取舍间必有得失, 不用太计较. 学着踏实而务实, 越努力越幸运. 当一个人有了足够的内涵和物质做后盾, 人生就会变得底气十足.

Trên đời này không có công việc nào không cực khổ, nơi nào có người đều phức tạp, đừng nên dễ nổi giận, không ai thiếu nợ bạn cái gì. Bạn cần học khiêm tốn, trong quá trình chọn lựa tất phải có được có mất, không cần tính toán quá chi li. Bạn cần học tính kiên định nhưng phải thật thiết thực, càng cố gắng bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Hãy trở thành một người có nội hàm và có vật chất hậu thuẫn phía sau, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng thoải mái.

[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 19
[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 21

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY