[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 23

4
427

999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN
Bức thư thứ 23

tác giả: Miêu công tử
dịch: kaffesua


我不敢休息, 因为我没有存款; 我不敢说累, 因为我没有成就; 我不敢偷懒, 因为我还要生活; 我能放弃选择, 但是我不能选择放弃. 所以, 坚强, 拼搏, 努力是我唯一的选择.

Tôi không dám nghỉ ngơi, bởi vì tôi vẫn chưa có tiền tiết kiệm; tôi không dám nói mệt mỏi, bởi vì tôi chưa đạt được thành tựu gì; tôi không dám lười biếng, bởi vì tôi còn phải sống; tôi có thể vứt bỏ quyền lựa chọn, thế nhưng tôi không thể lựa chọn từ bỏ. Cho nên, kiên cường, phấn đấu, nỗ lực chính là sự lựa chọn duy nhất.

[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 22
[999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 24

4 COMMENTS

  1. Thêm một điều nữa là không dám than phiền hay khóc lóc vì mỗi ngày đều cần ngẩng cao đầu và cố gắng bước về phía trước.

  2. Đôi khi phải than phiền chứ? Cũng cần 1 nơi để trút tâm sự, nếu giữ mãi trong lòng chắc sẽ phát điên, hoặc tâm sinh lý lệch lạc…
    Như e nè, cày ngày cày đêm nhưng vẫn ráng dành time để nghỉ ngơi, xả stress,… Nếu k chắc phát điên r…???

LEAVE A REPLY