999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN

999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN

tác giả: Miêu công tử

dịch: kaffesua

愿你成为最好的自己

thỏ lảm nhảm

Ngày xưa, thỏ từng xếp hạt giấy để động viên chính mình, mỗi ngày 1 con hạt, liên tục gần 3 năm (Chưa đủ 1001 con, nhưng hết chỗ chứa rồi nên nghỉ xếp luôn, 🙂 haha…), thay vì gấp hạt giấy để rồi phải tìm cách cất giữ thì tự viết những bức thư để động viên an ủi bản thân cũng là một cách thú vị, 999 lá thư giống như 999 đóa hoa hồng, mỗi ngày tự tặng mình một đóa để sống vui mỗi ngày.

您的支持是我前进的动力

mục lục 

TẬP 1 – NỖ LỰC ĐỂ XỨNG VỚI ƯỚC MƠ CỦA BẢN THÂN

Nếu có một ngày, mọi nỗ lực của bạn đã đuổi kịp mộng tưởng của chính bạn, tức là mộng tưởng ấy cũng không phụ sự cố gắng đó. Hãy cố gắng để bản thân trở nên ưu tú, khi bạn nỗ lực hết mình vì một điều gì đó, thì cả thế giới cũng sẽ giúp sức cho bạn!

 1. [999 LÁ THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư đầu tiên
 2. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 2
 3. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư số 3
 4. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ tư
 5. [999 bức thư gửi bản thân] Bức thứ số 5
 6. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 6
 7. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 7
 8. [999 BỨC THƯ GỬI CHO BẢN THÂN] Bức thư thứ 8
 9. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 9
 10. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 10
 11. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 11
 12. [999 BỨC THƯ GỬI CHÍNH MÌNH] Bức thư thứ 12
 13. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 13
 14. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 14
 15. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 15
 16. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 16
 17. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 17
 18. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 18
 19. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 19
 20. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 20
 21. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 21
 22. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 22
 23. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 23
 24. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 24
 25. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 25
 26. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 26
 27. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 27
 28. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 28
 29. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 29
 30. [999 BỨC THƯ GỬI CHÍNH MÌNH] Bức thư thứ 30
 31. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 31
 32. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 32
 33. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 33
 34. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 34
 35. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 35
 36. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 35
 37. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 37
 38. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 38
 39. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 39
 40. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 40
 41. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 41
 42. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 42
 43. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 43
 44. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 44
 45. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 45
 46. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 46
 47. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 47
 48. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 48
 49. 999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 49
 50. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 50
 51. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 51
 52. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 52

TẬP 2 – MONG BẢN THÂN TRỞ NÊN TỐT ĐẸP NHẤT

每天让自己进步一点,每天给自己一些希望,世界再大,也会因你的努力而变得更好。或许我们不是最好的,但是我们可以成为更好的自己。

Hãy để bản thân bạn tiến bộ hơn từng ngày, mỗi ngày hãy cho mình một ít hy vọng, thế giới dù có bao la cũng sẽ dần trở nên tốt đẹp theo sự cố gắng của bạn. Có thể chúng ta không phải người giỏi nhất, nhưng chúng ta có thể giúp bản thân trở nên giỏi hơn.

 1. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 132
 2. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 134
 3. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 114
 4. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 115

TẬP 3 – LUÔN CẦN MỘT LẦN DŨNG CẢM ĐỂ BẠN TRƯỞNG THÀNH TRONG NHÁY MẮT

这个世间真的有一种勇敢让我们瞬间长大,它让我们变得坚强,让我们热泪盈眶,让我们心底感受到温暖,让我们在人生的路上鼓起勇气,大步向前……

Quả thật, trên thế gian này có một loại dũng khí giúp chúng ta trưởng thành trong nháy mắt, nó làm cho chúng ta trở nên kiên cường, để cho chúng ta rơi nước mắt vì vui sướng, để cho chúng ta cảm nhận được sự ấm áp tận đáy lòng, và để chúng ta có dũng khí bước trên con đường đời, đi nhanh về phía trước…

 1. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 219
 2. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 220
 3. [999 BỨC THƯ GỬI CHÍNH MÌNH] Bức thư thứ 221

TẬP 4 – TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT CHÍNH LÀ SỰ BÌNH ĐẲNG

总有一天, 你会找到自己的幸福, 会对着过去的伤痛微笑. 你会感谢离开你的那个人, 他配不上你的爱, 你的好, 你的痴心. 他终究不是命定的那个人. 幸好他不是.

Một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình, sẽ bước qua những đau thương và những nụ cười. Bạn sẽ cảm ơn người đó đã rời xa bạn, anh ta không xứng với tình yêu của bạn, sự tốt đẹp của bạn, và cả tình yêu say đắm của bạn. Anh ta chẳng qua chỉ là người của định mệnh, may mà không phải anh ta.

 1. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 316

TẬP 5 – BẠN KHÔNG CẦN PHẢI LẤY LÒNG CẢ THẾ GIỚI

你永远无法满足全世界的眼光, 最好的办法是谁不在乎你, 你也不必在乎他. 不必为别人的一两句话就改变自己对自己的看法, 自己是怎样继续怎样, 你的努力, 只是为了自己和你在乎的人.

Bạn vĩnh viễn không thể thỏa mãn được ánh mắt của cả thế giới này, biện pháp tốt nhất là ai không quan tâm bạn thì bạn cũng không cần quan tâm đến họ, không cần vì vài ba lời của người khác mà thay đổi ý kiến của bản thân, mình là thế nào cứ tiếp tục như thế đó, sự cố gắng của bạn chính là vì bạn và vì người đã đang quan tâm đến bạn.

 1. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 562
 2. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 563

1 COMMENT

 1. Tớ nghĩ Thỏ rất kiên trì đấy, làm 1 việc lặp đi lặp lại đều đặn suốt 3 năm, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn đâu, cái chữ “nhẫn” này tưởng không khó mà khó không tưởng à aigoo

LEAVE A REPLY