CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN – tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Nguồn: WEB Tấn Giang

edit: kaffesua

beta: Tuyết Hoa

văn án:

Này cô nương, chớ suy nghĩ nhiều, tu tiên hổng phải như dzậy đâu….

(Sốc thật, hóa ra tu tiên là như dzậy ó hỏ!!!!)

Khi Không Hầu bước chân lên con đường tu tiên, cô mới biết được mấy bản ngôn tình tiểu thuyết tu tiên kia đều là những câu chuyện lừa người dối đời.

thể loại: Linh dị ma quái, tiên hiệp tu chân.

diễn viên chínhCơ Không Hầu 


Tác giả lảm nhảm

Câu chuyện này được viết theo phong cách nhẹ nhàng, hy vọng mọi người sẽ thích.

Không Hầu, tức là đàn Không, tên một loại đàn dân tộc truyền thống, nữ chính của chúng ta được đặt theo tên nhạc cụ này đó nhoa….

thỏ lảm nhảm:

thỏ thích cảm giác edit đuổi theo tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, mỗi lần edit là không dứt ra được, chỉ muốn làm tiếp làm tiếp chương tiếp mà thôi.

Mục Lục

 1. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 1 – Thần tích
 2. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 2: Nói dối
 3. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 3: Thế giới tu chân
 4. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 4: Tiền lì xì đêm giao thừa
 5. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 5: Túi gấm…
 6. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 6 – Vân Hoa Môn
 7. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 7: Tự tin…
 8. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 8: Bái sư đại điển
 9. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 9: Dò tư chất
 10. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 10 Dẫn khí nhập thể. . .
 11. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 11: Ngôn tình
 12. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 12, độ kiếp. . .
 13. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 13: Trúc Cơ
 14. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 14: Người đến từ bên ngoài
 15. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 15, Ngự Tiêu Môn?
 16. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 16: Cảnh giác
 17. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 17: Không đúng
 18. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 18. Mang ơn
 19. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 19. Mượn sách
 20. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 20
 21. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 21: Phượng thủ Không Hầu
 22. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 22: Quá khứ
 23. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 23. Đệ tử mới
 24. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 24: Xuống núi
 25. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 25: Tặng thuốc
 26. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 26: Sóng gió
 27. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 27: Tôn tử
 28. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 28: Sở thích
 29. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 29: Hung thủ
 30. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 30: Chuyện nhỏ
 31. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 31:
 32. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 32: Nhà gỗ
 33. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 33: Trong rừng
 34. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 34: Ganh tỵ
 35. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 34.2
 36. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 35: Yêu hận
 37. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 36: Nhập định
 38. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 36.2
 39. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 37: nói nhảm
 40. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 37 . 2
 41. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 38: Thỉnh giáo
 42. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 38.2
 43. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 39: Phi tin phù
 44. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 39.2
 45. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 40
 46. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 41: Tặng lễ
 47. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 42: Không Cứu
 48. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 43: Thuốc
 49. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 43.2
 50. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 44: đáp lễ
 51. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 45: Dẹp loạn
 52. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 45.2
 53. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 46: Mộng kiếp
 54. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 46.2
 55. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 47: Kỳ tâm động
 56. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 47.2
 57. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 48
 58. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 48: Nhạn Thành
 59. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49:
 60. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49.2
 61. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49: Ám sát
 62. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 50:
 63. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 50: Bái phỏng
 64. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 51: Bạn tui
 65. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 52
 66. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 52: lễ hội trăm hoa
 67. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 53:  Đồ tốt nhất
 68. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 54: Cá khô
 69. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 55: Phi Cung
 70. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 56: Biến cố
 71. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 56 – 2
 72. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 57: Sát thần
 73. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 58: Nói lời sẽ giữ lời
 74. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 59: Phong thành
 75. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 60
 76. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 60: Kết giới
 77. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 61

36 COMMENTS

 1. Dạo bị lười ko nổi hứng mấy bộ mới của thỏ mà tự dưng thấy tên bộ mới và đọc văn án là thấy háo hức chờ bộ này. 😍😍 bh thì lên sàn thế thỏ 🧐😗

 2. Hu hu hôm nay mới có thời gian để đọc .

  Hu hu hu ….mạng nhà em đợt này nó gọi là siêu siêu rùa bò từ 3g chuyển thành 2g mất rùi còn wf nhà em nó bốc khói rồi khổ thân em quá.

 3. Cám ơn Thỏ tiếp tục đào hố Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Cứ mỗi lần đọc truyện của NHĐA là ko dứt được, thêm sự mượt trong văn và tỉ mỉ edit của Thỏ nên truyện hay hơn.

LEAVE A REPLY