CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ [tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh]

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

我就是这般女子

nguồn: WED Tấn Giang

editor: kaffesua

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

Có cha yêu thương hết mực như vậy, có mẹ bảo bọc hết mực như vậy, đệ đệ quần là áo lụa phải phòng trên.

Ba lần bị từ hôn nhưng lòng không hốt hoảng.

Quần áo diễm lệ, kim hoàng lương.

Có tiền có quyền, ai còn ngóng tìm trai?

Đây là câu chuyện của một cô gái xinh đẹp bị từ hôn ba lần cùng một chàng trai ngụy quân tử. Cốt truyện nhẹ nhàng, văn phong thoải mái.

Bối cảnh: Cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào

thỏ lảm nhảm

Tựa gốc của truyện là:我就是这般女子 = tôi là cô gái như vậy đấy.

Truyện vừa được tác giả post tối hôm qua (04/11) nên cũng chẳng có gì để lảm nhảm, cứ đọc thì biết thôi, vui nhất là truyện sủng ngọt ngào, haha.

Cái văn án có vài chỗ thỏ cũng ko hiểu ý cho lắm, nên mọi người đừng hỏi sâu. 🙂

Lịch post dự kiến: văn phong của tác giả nhẹ nhàng khá hợp với thỏ, cho nên bộ này thỏ sẽ….. edit theo đít tác giả… 么么哒。。。

mục lục

 1. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 1
 2. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.1
 3. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.2
 4. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 3
 5. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 4
 6. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 5
 7. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 6
 8. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 7
 9. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 8
 10. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 9
 11. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 10
 12. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 11
 13. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 12
 14. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 13
 15. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 14
 16. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 15
 17. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 16
 18. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 17
 19. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 18
 20. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 19
 21. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 20
 22. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 21
 23. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 22
 24. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 23
 25. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 24
 26. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 25
 27. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 26
 28. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 27
 29. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 28
 30. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 29
 31. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 30
 32. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 31
 33. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 32
 34. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 33
 35. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 34
 36. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 35
 37. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 36
 38. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37
 39. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37 (tt)
 40. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 38
 41. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 39
 42. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 40
 43. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41-1
 44. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41.2
 45. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ ] Chương 42
 46. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 43
 47. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 44
 48. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 45
 49. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 46
 50. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 47
 51. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 48
 52. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 49
 53. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 50
 54. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 51
 55. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 52
 56. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 53
 57. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.1
 58. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.2
 59. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.1
 60. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.2
 61. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 56
 62. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 57
 63. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 58
 64. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 59
 65. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 60
 66. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 61
 67. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 62
 68. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 63
 69. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 64
 70. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 65
 71. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67
 72. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67.2
 73. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 68
 74. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 69
 75. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 70
 76. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 71
 77. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 72
 78. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 73
 79. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 74
 80. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75
 81. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75
 82. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 77
 83. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 78
 84. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 79
 85. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 80
 86. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 81
 87. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 82
 88. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 83
 89. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 84
 90. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 85
 91. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 86
 92. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 87
 93. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 88
 94. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 89
 95. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.1
 96. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.2
 97. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 91
 98. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 92
 99. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 93
 100. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 94
 101. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.1
 102. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.2
 103. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 96
 104. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 97
 105. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 98
 106. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 99
 107. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.1
 108. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.2
 109. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.1
 110. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.2
 111. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.1
 112. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.2
 113. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.1
 114. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.2
 115. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.1
 116. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.2
 117. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.3
 118. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 105
 119. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 106
 120. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 107
 121. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 107.2
 122. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 108 (18+.+)
 123. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.1
 124. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.2
 125. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 110
 126. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 111
 127. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112
 128. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112.2
 129. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113
 130. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113.2
 131. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 114 (ngọt ++++)
 132. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.1
 133. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.2
 134. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.1
 135. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.2
 136. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117.1
 137. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117 (tt)
 138. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.1
 139. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.2
 140. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.1
 141. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.2
 142. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120
 143. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120.2
 144. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.1
 145. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.2
 146. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.1
 147. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.2
 148. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123
 149. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123.2
 150. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 124
 151. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.1
 152. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.2
 153. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 126
 154. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127
 155. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127.2
 156. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128
 157. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128.2
 158. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 129
 159. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 130
 160. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.1
 161. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.2
 162. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132
 163. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132.2
 164. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.1
 165. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.2
 166. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 134
 167. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.1
 168. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.2
 169. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.1
 170. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.2
 171. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.1
 172. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.2
 173. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 139
 174. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 140
 175. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 141
 176. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142.1
 177. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142 – hoàn
 178. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 143: Phiên ngoại 1
 179. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 144 – Phiên Ngoại 2
 180. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 144 – Phiên Ngoại 3
 181. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 146: Phiên ngoại bốn
 182. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 147: Phiên ngoại năm – toàn văn hoàn

152 COMMENTS

 1. Xin chào chị edit. Em biết đến danh tiếng của nhà chị từ rất lâu rồi nhưng chưa đọc một truyện này của chị cả. Đến ngày hôm nay vừa vào nf thì thấy page Tổng hợp ngôn tình hoàn TQ kêu gọi mem rp page làm ebook lậu ấy. Hóa ra là nhà chị bị nó làm lậu. E mới tìm đến nhà chị để đọc bài Trộm thì mãi là trộm và trong lúc vô tình thì em thấy truyện Con gái là thế đó. Vốn là một fan của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, e đã lao vào đọc luôn lập tức. Truyện được edit rất mượt mà và hay, là điều mà một editor mới như em cần học hỏi. Thế nên em cảm ơn chị rất nhiều vì chị đã tìm thấy truyện hay như vậy để edit cho reader chúng em, cảm ơn chị đã dành thời gian để edit và mong chị bớt tức giận vì bọn trộm cắp. Lần đầu tiên e viết cmt dài như thế này đấy. Em còn phải đi đọc truyện tiếp của nhà chị đã ~~~

 2. mới được giới thiệu nhà bạn. toàn truyện hay, hấp dẫn, edit lại có tâm nữa. luôn ủng hộ bạn. chúc chủ nhà luôn đông khách!!!!!!

 3. Em vưa biết đến page chị nhào vào đọc liền một mạch thì bị pass mong chị thấy được tin nhắn comment của em cho em xin pass ak. Cực kì thích truyện này chị ơi quá hay ?

 4. Ném cà rốt vào đâyyyy aaaa, chủ nhà ới ~~~
  Em từ hội rv truyện lạc vào đây, chuẩn bị nhảy hố ( cmt xong là em nhảy hố liền đấy). Có đọc nghề làm phi, cưng cực cực cực kì thể loại cổ đại.
  Nhảy hố đây <3

 5. Hôm trước mình có thấy bên lqđ gt truyện này, nhưng mới edit được vài chap. Đang thích mà chưa tìm thấy, hôm nay mới biết bên này đang edit mà lại được nhiều thế rồi, hưng phấn quá. Thanks editor nhiều nhiều ạ, với cho mình hỏi phải làm gì mới được pass ạ ????

 6. chào chị Thỏ , em biết được bộ này và nhà chị qua một review trong hội review truyện , vì review quá hay nên em đã nhảy hố bất chấp pass , em cảm thấy quyết định nhảy hố của em là đúng vì truyện rất hay , chị edit lại mượt và dễ hiểu nữa . Qua từng chương truyện em cũng có thể thấy được tâm huyết của chị và cũng vô cùng tức giận khi biết những truyện được chị edit trước đó lại bị copy mà chúng còn trơ trẽn nói với chị như vậy . Em không biết nói gì hơn là cảm ơn chị đã và vẫn edit truyện sau khi bị như vậy . Em sẽ đợi một ngày chị mở pass để đọc toàn bộ truyện . Cảm ơn chị đã edit cho em đọc chùa ạ . Yêu chị

 7. Lết từ hội Review qua đây, thích truyện của NHĐA: nữ 9 thông minh cá tính nhưng ko YY . Mà bị pass kiểu này chắc mình phải nhai convert quá. Đắng lòng!!!
  Chúc bạn lấp hố thuận lợi và luôn đông khách nhé!!!

 8. Vừa mới đọc được bài review về truyện
  Thấy khá hay và đúng lúc đang tìm một bộ cổ đại như này nên bay sang đây chuẩn bị nhảy hố ngay và luôn.
  Thanks bạn đã edit.

 9. Thỏ ơi, nay mới bắt đầu đọc, cho mình xin pass với, mình hứa mỗi chương sẽ comment đầy đủ. Thanks thỏ nhiều…
  Bộ Dòng đời cũng đang hóng…

 10. Chào bạn. Mình từ fanpage hội review truyện đọc đc review truyện này. Cảm thấy rất thích cốt truyện này nên hi vọng bạn có thể mail pass của truyện để mình đc tiếp tục theo dõi ạ.
  Mình cảm ơn bạn trc.
  Mail của mình là nt.thuytien1129@gmail.com

 11. tặng chỉ 1 rổ cà rốt nè. em đã đọc 2 bộ nhà chị và thấy cực kỳ hợp gu edit nhà chị, em lỡ yêu chị mất rồi .chúc chị lúc nào cũng đông khách và lấp được hố. em hy vọng ngày nay đó truyện mở pass để bọn em được hưởng ké thành quả của chị. và cuối cùng cảm ơn chị vì đã bỏ công sức ra cho caffe sữa <3

 12. Lâu quá không có thời gian đọc sách. Hôm nay mới rảnh chút định quay lại đọc tiếp truyện thì mới biết bạn chuyển nhà :). Chúc mừng nhóa 🙂

 13. Mình là fan truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, giờ mới biết đến web của chủ nhà, hạnh phúc quá chừng luôn =]]] Truyện đọc rất hay và hấp dẫn. Ban đầu mình đọc văn án thấy truyện chỉ đọc giải trí thôi, cung đấu ko nhiều. Ai dè càng đọc càng lôi cuốn, ko dứt ra được, truyện toàn kẻ giả heo ăn thịt hổ, đại trí giả ngu. Âm mưu dương mưu liên tiếp, chuyện tưởng chừng đơn giản lại hóa phức tạp, vấn đề phức tạp phút chốc lại thành đơn giản, mình tự nhận cũng đọc kha khá truyện cung đấu rồi, vậy mà các mưu kế trong truyện có lúc vẫn ko nhìn rõ được, đến phút cuối mới có thể vỡ lỡ nhiều thứ. Cảm ơn chủ nhà đã bỏ công sức để edit, truyện đọc rất mượt và dễ hiểu ❤ Xin phép chủ nhà cho mình đóng cọc giăng lều hóng truyện =]]]
  P/s: Chủ nhà xem giùm mình link 2 chương 97, 98 với ạ, mình tìm hoài nhưng ko thấy (@.@)

 14. Chào chủ nhà. Mặc dù không ủng hộ được ngay từ đầu nhưng vẫn mặt dày xin phép đóng đô theo dõi bộ truyện này của nhà bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

 15. Tiếp tục lọt hố. Trong khi chờ đợi cuộc sống hoàn hảo và tiểu thanh hoan ra chương mới thì em sẽ vô đây đọc ạ. Em rất thích những truyện chị edit. Em luôn ủng hộ chị❤❤❤

 16. Thích cáhc suy nghĩ của n9 trong truyện này. Mình cứ đẹp lồng lộn mặc kệ ghen ghét, thẩng thắn. Hôm nay mới biết đến truyện và page này. Cảm ơn bạn đã edit, truyện quá mượt luôn !!

 17. Đọc một lèo từ đầu truyện đến chương mới nhất xong bây h mới vào ném carrot. Truyện edit rất mượt nhưng tớ thấy bạn để cách xưng hô “tôi – em” nghe nó hok hợp với cổ đại. Chỉ là ý kiến nhỏ, mong bạn hok phiền. Cảm ơn bạn đã edit.

 18. bạn ơi, làm sao mới đọc được truyện này vậy? Mình mới đọc đươc giới thiệu thì đổ lun. Nhưng đọc không được, mục lục thì tùm lum truyện trong đó???

 19. Hi Thỏ, mình mới đk thành viên của hang Thỏ để đọc truyện Con gái là thế đó. Mình mới đọc review của các bạn thấy rất hay, nhân vật tính cách cũng mới lạ ^^ Mình muốn đk để được đọc truyện này, tks Thỏ nhiều nhe!

 20. trời ơi bây giờ đã đăng nhập thành công rồi mừng quá trời đất lần đầu tiên mà đọc một bộ truyện mà gian nan vất vả dễ sợ , sau bao nhiêu ngày vất vưởng vì k đăng nhạp được, truyện này hay lắm cảm ơn bạn thỏ nhiều nhiều.

 21. Em rất thích truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, vậy mà giờ mới biết đến Con gái là thế đó do chị edit. Đọc văn án cũng đã đủ để ấn tượng với truyện rồi. Trước giờ em cũng thích những truyện của chị Thỏ edit nữa, gu chọn truyện của chị hợp với em. Mà toàn làm tàu ngầm thôi. Giờ chị có carrot level em sẽ cố gắng để được đọc truyện. Cảm ơn chị đã dành thời gian edit truyện hay thế này.

 22. Lần đầu vào page của bạn nên mình không hiểu lắm “để lại dấu chân”, “ném carrot” là như thế nào, nên cũng không biết cách để lên level đọc truyện. Bây giờ mới lờ mờ đoán được là cmt trong này ^^.. trước mình toàn cmt trong các chương truyện :”>

  Bạn Thỏ ơi, nếu bạn có ghé qua và ngó thấy post này thì xem xét cho mình đọc truyện với nhé ^^!

  P.S: Cám ơn bạn vì đã edit một bộ truyện dễ thương thế này, bạn edit rất mượt và cách xưng hô trong truyện cũng rất dễ thương. Chúc bạn nhiều sức khỏe để có thể làm được tất cả những gì bạn thích :-*

 23. Hic, cảm ơn bạn chủ nhà vì đã lựa truyện thật hay. Mình xem một lèo mà chưa vào đây nói lời cảm ơn!

  Cảm ơn bạn nhiều lắm, dịch cũng dễ thương nữa.
  Mình sẽ cố gắng lên level để xem được nhiều chương hơn. ^^

 24. Hu hu chết em mất, em còn có tầm 5 chương cuối là hết vậy mà nay lên facebook của chị Thỏ đọc tin mới biết truyện bị trộm đi nên giờ bị khóa. Chị ơi đừng buồn nha chị

 25. hic thỏ ơi mình vẫn chưa đọc dc hết bôn con gái, thỏ xét level cho mình đọc với nha… mình để lại vạn dấu chân. mong bạn thỏ châm chước. cảm ơn b thỏ nhìu

 26. mấy ngày nay ko rảnh nên ko lên đọc truyện được,hôm nay lên đọc một lúc mười mấy chương mới nhớ comment ^^.Phải nói là gia đình Ban Họa dễ thương quá chừng lun.Đọc đến chương 18 thấy ông hoàng đế cũng thương Ban Họa đó mà ko biết có thiệt ko hay diễn cho mọi người xem.Xem tới chương 18 thấy thương bà trưởng công chúa quá, lúc trước ông anh hại chồng bà nên bà mới giúp hoàng đế lên ngôi,giờ lại ko muốn bên con cháu vì sợ hoàng đế nghi kỵ(>.

 27. Lâu k vào nhà thỏ. Cảm thấy khủng vì tiến độ hoàn thành truyện của cô thỏ này. happy new year cô gái! Xin gửi tặng cô ngàn củ carot yêu thương, chúc cô sứ khoẻ để edit khoẻ như h nhé :p 

 28. Em đang đọc bộ này. Nội dung rất hay, các tình tiết anh dụ nữ chính rất là “quân tử” 😂😂😂, nhưng e đang đọc chõi ngoại truyện thig thấy a Dung Hà xưng “tôi” đọc nó hơi ngang chị ạ. Một phần nữa e muốn hỏi làm sao để đọc tiếp ạ, vì e đang đọc bình thường mà sang chương khác sao nó lại k hiển thị truyện ạ? Em chỉ thấy mỗi comment 😭😭

 29. cảm ơn thỏ đã edit truyện rất hay,mình ít khi comment lắm tại cì mình cũng không biết ghi gì,chỉ có biết like cho thỏ để nói lời cảm ơn của mình.cảm ơn thỏ rất nhiều.mình sẽ ủng hộ thỏ hết mình.

 30. Xin chào Thỏ, cảm ơn vì đã edit bộ truyện này. Đây là bộ truyện đầu tiên mình đọc ở nhà Thỏ, cảm thấy cách hành văn của Thỏ rất chau chuốt, dễ hiểu. Mình là đọc giả hơi kén truyện cổ đại vì không thích sự gò bó, hà khắc trong tính cách người thời xưa, nhưng Ban Hoạ phóng khoáng, tự tin đã làm mình đổ đứ đừ. Hôm trước dù biết sáng phải dậy sớm đi làm mà vẫn không dứt mắt khỏi truyện được.

  Truyện hay phải có người edit hay thì mới cảm được hết ý nghĩa của truyện được. Sẽ đào thêm vài hố ở nhà Thỏ nữa.

  Thanks for all.

  202020

 31. Mình là mem mới, thấy nhiều truyện nhà bạn hay quá nhưng không biết làm sao có thể đủ level để đọc truyện được. Hix mình chỉ thích đọc truyện thôi chứ không bao giờ đem copy sao chép hết. 

LEAVE A REPLY