[ĐOẢN] CHUYỆN KỲ BÍ – tác giả: Ngưng Lũng

CHUYỆN KỲ BÍ

tácgiả: Ngưng Lũng

edit: kaffesua

văn án:

Đây là những mẫu chuyện kỳ dị do tôi nghĩ ra, nghĩ tới đâu viết tới đó, không nhất định, có lẽ sẽ lên chương mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

thỏ lảm nhảm

Tác giả nói sẽ lên chương mỗi ngày hoặc mỗi tuần, thế nhưng mẫu chuyện này viết từ tháng 6, mà giờ đã tháng 11 nhưng vẫn chưa có chương, đến là bó tay.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY