ĐƯỜNG MỘT CHIỀU [tác giả: Trầm Bất Kỳ]

ĐƯỜNG MỘT CHIỀU

tác giả: Trầm Bất Kỳ

edit: kaffesua

beta: Ching Ling

des bìa: YUME

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

“Khi màn đêm buông xuống, em sẽ ngụ trong vết thương của anh.”

Chuyện tình giữa gái chân dài và gã bất cần đời.

Diễn viên: Mạnh Bình Xuyên – Trình Khê

thỏ lảm nhảm

Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả Trầm Bất Kỳ, truyện viết chưa hoàn.

Mọi thắc mắc về truyện: Hoàn sẽ biết

mục lục

 1. KBSTP – chương 1
 2. KBSTP – chương 2
 3. KBSTP – chương 3
 4. KBSTP – chương 4
 5. KBSTP – chương 5
 6. KBSTP – chương 6
 7. TNCP – chương 62
 8. TNCP – chương 63
 9. KBSTP – chương 7
 10. KBSTP – chương 8
 11. KBSTP – chuong 10
 12. KBSTP – chương 13
 13. KBSTP – chương 9
 14. KBSTP – chương 11
 15. KBSTP – chương 12
 16. KBSTP – chương 14
 17. KBSTP – chương 15
 18. KBSTP – chương 16
 19. KBSTP – chương 17
 20. KBSTP – chương 18
 21. KBSTP – chương 19
 22. TNCP – chương 64
 23. KBSTP – chương 20
 24. KBSTP – chương 21
 25. KBSTP – chương 22
 26. BKSTP – chương 23
 27. KBSTP – chương 24
 28. TNCP – chương 65
 29. TNCP – chương 66
 30. KBSTP – chương 25
 31. KBSTP – chương 26
 32. KBSTP – chương 27
 33. [Giang Hồ Sát] – nhat
 34. [Giang Hồ Sát] – nhị
 35. [Giang Hồ Sát] – tam
 36. TNCP – chuong 67
 37. [Giang Hồ Sát] – tứ
 38. TNCP – chuong 68
 39. KBSTP – chương 28
 40. [Giang Hồ Sát] – ngũ
 41. KBSTP – chương 29
 42. KBSTP – chương 30
 43. KBSTP – chương 31
 44. [Giang Hồ Sát] – lục
 45. KBSTP – chương 32
 46. [Giang Hồ Sát] – thất
 47. TNCP – chương 69
 48. KBSTP – chương 33
 49. KBSTP – chương 34
 50. KBSTP – chương 35
 51. KBSTP – chương 36
 52. KBSTP – chương 37
 53. KBSTP – chuong 38
 54. TNCP – chương 70
 55. KBSTP – chương 39
 56. KBSTP – chương 40
 57. KBSTP – chương 41
 58. [Giang Hồ Sát] – bát
 59. KBSTP – chương 42
 60. KBSTP – Chương 43
 61. DPKTH – Tiền thân 1
 62. DPKTH – Tiền thân 2
 63. [Giang Hồ Sát] – cửu
 64. [Giang Hồ Sát] – thập
 65. [Giang Hồ Sát] – thập nhất
 66. [Giang Hồ Sát] – thập nhị
 67. KBSTP – chương 44
 68. KBSTP – chương 43
 69. KBSTP – chương 45
 70. TNCP – chương 71
 71. TNCP – chương 72
 72. [Giang Hồ Sát] – thập tam
 73. KBSTP – chương 46
 74. TNCP – chương 73
 75. KBSTP – chương 47
 76. TNCP – chương 74
 77. KBSTP – chương 48
 78. KBSTP – chương 49
 79. KBSTP – chương 50
 80. TNCP – chương 75
 81. KBSTP – chương 51
 82. KBSTP – chương 52
 83. DPKTH – hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn 1
 84. KBSTP – chương 53
 85. KBSTP – chương 54
 86. KBSTP – chương 55
 87. TNCP – chương 76
 88. TNCP – chương 77
 89. TNCP – chương 78
 90. KBSTP – chương 56
 91. KBSTP – chương 57
 92. KBSTP – chương 58
 93. KBSTP – chương 59
 94. KBSTP – chương 60
 95. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 2
 96. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 3
 97. TNCP – chương 79
 98. KBSTP – chương 62
 99. KBSTP – chương 63
 100. KBSTP – chương 61
 101. KBSTP – chương 64
 102. KBSTP – chương 65
 103. TNCP – chương 80
 104. KBSTP – chương 66
 105. KBSTP – chương 67
 106. KBSTP – chương 68
 107. KBSTP – chương 69
 108. KBSTP – chương 70
 109. KBSTP – chương 71
 110. KBSTP – chương 72
 111. KBSTP – chương 73
 112. KBSTP – chương 74
 113. KBSTP – chương 75
 114. KBSTP – chương 76
 115. KBSTP – chương 77
 116. KBSTP – chương 78
 117. KBSTP – chương 79
 118. KBSTP – chương 80
 119. TNCP – chương 81
 120. KBSTP – chương 81
 121. KBSTP – chương 82
 122. KBSTP – chương 83
 123. KBSTP – chương 84
 124. KBSTP – chương 85
 125. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 4
 126. KBSTP – chương 86
 127. KBSTP – chương 87
 128. KBSTP – chuong 88
 129. KBSTP – chương 89
 130. KBSTP – chương 90
 131. TNCP – chương 82
 132. KBSTP – chương 91
 133. KBSTP – chương 92
 134. KBSTP – chương 93
 135. KBSTp – chương 94
 136. KBSTP – chương 95
 137. DPKTH – song ngam khoi dong 1
 138. KBSTP – chương 96
 139. KBSTP – chương 97
 140. DPKTH – song ngam khoi dong 2
 141. DPKTH – song ngam khoi dong 3
 142. DPKTH – song ngam khoi dong 4
 143. KBSTP – chương 98
 144. KBSTP – chương 99
 145. KBSTP – chương 100
 146. KBSTP – chuong 101
 147. KBSTP – chuong 102
 148. KBSTP – chương 103
 149. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 1
 150. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 2
 151. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 3
 152. DPKTH – hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình 4
 153. TNCP – chương 83
 154. KBSTP – chương 104
 155. KBSTP – chương 105
 156. KBSTP – chương 106
 157. KBSTP – chương 107
 158. KBSTP – chương 108
 159. KBSTP – chương 109
 160. KBSTP – chương 110
 161. KBSTP – Chương 111
 162. KBSTP – chương 112
 163. KBSTP – chương 113
 164. TNCP – chương 84
 165. DPKTH – đất bằng nổi sóng 1
 166. DPKTH – đất bằng nổi sóng 2
 167. DPKTH – đất bằng nổi sóng 3
 168. TNCP – chương 85
 169. DPKTH – đất bằng nổi sóng 4
 170. KBSTP – chương 114
 171. KBSTP – chương 115
 172. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (1)
 173. KBSTP – chương 116
 174. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (2)
 175. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (3)
 176. KBSTP – chương 117
 177. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (4)
 178. KBSTP – chương 118
 179. TNCP – chương 86
 180. KBSTP – chương 119
 181. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (1)
 182. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (2)
 183. KBSTP – chương 120
 184. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (3)
 185. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (4)
 186. TNCP – Chương 87
 187. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (1)
 188. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (2)
 189. KBSTP – chương 121
 190. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (3)
 191. KBSTP – Chương 122
 192. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (4)
 193. KBSTP – Chương 123
 194. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (1)
 195. KBSTP – Chương 124
 196. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (2)
 197. KBSTP – Chương 125
 198. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (3)
 199. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (4)
 200. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (1)

 

8 COMMENTS

 1. Văn án bộ này quá chất! Cắm cọc chờ Thỏ! (Dạo này, nhà Thỏ lấp hố, đào hố siêu nhanh như tốc độ của tàu điện ngầm chạy ý) https://i2.wp.com/kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f11.gif

LEAVE A REPLY