HOA HỒNG HOA HỒNG – [tác giả: Vân Nã Nguyệt]

HOA HỒNG HOA HỒNG

Tác giả: Vân Nã Nguyệt

dịch: Kaffesua

beta: Ching Ling

des bìa: Vũ Thị Bảo Linh

Văn án

Đóa hoa hồng ấy, nở vào đầu thu năm thứ 19

Mục lục

17 COMMENTS

LEAVE A REPLY