KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM [tg: Mộng Khê Thạch]

KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM

tác giả: Mộng Khê Thạch

顾念的奇缘 – 梦溪石

Nguồn: WED Tấn Giang

dịch: kaffesua + Nguyên Phương
beta: Ching Ling

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com  nguyennphuongg.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

Ngày đầu tiên, Cố Niệm và Ung Lẫm chia tay nhau.

Ngày hôm sau, hai người họ phát hiện thân thể bị hoán đổi cho nhau.

Ung Lẫm trước nay không hề để ý đến con gái, nhưng khi nhìn thấy đống mỹ phẩm bày biện trước bàn trang điểm thì cõi lòng như vỡ vụn.

Dù yêu nhau cũng chưa chắc yêu sâu đậm.

Dù thật lòng cũng không cần hoán đổi thân xác cho nhau

diễn viên: Cố Niệm – Ung Lẫm
cùng các diễn viên khác

Mục lục

 1. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 1
 2. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.1
 3. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.2
 4. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.1
 5. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.2
 6. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 4.1
 7. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 4.2
 8. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 5
 9. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 6
 10. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 7
 11. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 8
 12. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 9
 13. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 10
 14. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 11
 15. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 12
 16. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 13
 17. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 14
 18. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 15
 19. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 16
 20. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 17
 21. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 18
 22. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 19
 23. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 20
 24. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 21
 25. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 22
 26. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 23
 27. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 24
 28. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 25
 29. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 26
 30. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 27
 31. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 28
 32. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 29
 33. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 30
 34. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 31
 35. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 32
 36. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 33
 37. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 34
 38. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 35
 39. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 36

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY