KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM [tg: Mộng Khê Thạch]

KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM

tác giả: Mộng Khê Thạch

顾念的奇缘 – 梦溪石

Nguồn: WED Tấn Giang

dịch: kaffesua + Nguyên Phương
beta: Ching Ling

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com  nguyennphuongg.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

Ngày đầu tiên, Cố Niệm và Ung Lẫm chia tay nhau.

Ngày hôm sau, hai người họ phát hiện thân thể bị hoán đổi cho nhau.

Ung Lẫm trước nay không hề để ý đến con gái, nhưng khi nhìn thấy đống mỹ phẩm bày biện trước bàn trang điểm thì cõi lòng như vỡ vụn.

Dù yêu nhau cũng chưa chắc yêu sâu đậm.

Dù thật lòng cũng không cần hoán đổi thân xác cho nhau

diễn viên: Cố Niệm – Ung Lẫm
cùng các diễn viên khác

Mục lục

 1. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 1
 2. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.1
 3. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.2
 4. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.1
 5. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.2
 6. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 4.1
 7. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 4.2
 8. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 5
 9. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 6
 10. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 7
 11. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 8
 12. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 9
 13. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 10
 14. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 11
 15. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 12
 16. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 13
 17. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 14
 18. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 15
 19. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 16
 20. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 17
 21. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 18
 22. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 19
 23. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 20
 24. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 21
 25. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 22
 26. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 23
 27. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 24
 28. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 25
 29. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 26
 30. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 27
 31. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 28
 32. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 29
 33. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 30
 34. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 31
 35. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 32
 36. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 33
 37. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 34
 38. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 35
 39. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 36
 40. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 37
 41. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 38
 42. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 39
 43. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 40
 44. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 41
 45. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 42
 46. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 43
 47. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 44
 48. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 45
 49. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 46
 50. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 47
 51. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 48
 52. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 49
 53. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 50
 54. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 51
 55. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 52
 56. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 53
 57. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 55
 58. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 56
 59. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 54
 60. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 58
 61. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 57
 62. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 59
 63. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 60
 64. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 61
 65. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 62
 66. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 63
 67. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 64
 68. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 65
 69. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 66
 70. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 67
 71. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 68
 72. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 69
 73. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 70
 74. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 71
 75. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 72
 76. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 73
 77. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 74
 78. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 75
 79. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 76
 80. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 77
 81. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 78

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY