PHỒN HOA THỊNH YẾN [Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh]

PHỒN HOA THỊNH YẾN

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Dịch: Kaffesua

Văn án: 

Sự tồn tại của mỗi người con gái đều là duy nhất trên thế gian này.

Bất luận cô ấy sống trong giàu sang hay bần cùng, bất luận cô ấy được sinh ra trong chốn đô thị phồn hoa hay là nông thôn hẻo lánh…

Hoa Cẩm không sợ bất luận lời chế nhạo hay trào phúng của người xung quanh, chỉ sợ không thể nắm giữ được cuộc đời mình Cô không chỉ biết thêu thùa mà còn thêu được con đường cuộc đời mình.

Có người nói Bùi Yến ngoại trừ tiền và nhan sắc bảnh bao ra thì không hề có nội hàm, ngay cả người con gái anh yêu cũng quê mùa thấp hèn.

Bùi Yến chỉ cười trừ, là mấy người không có mắt ấy, con mắt của mấy người chỉ biết ngước lên trời, chả biết cái đết khỉ gì.

Đây có thể xem là câu chuyện tình cổ tích của một thiếu gia giàu nứt tường đổ vách với một cô thôn nữ dân dã.

Diễn viên: Hoa Cẩm
cùng các diễn viên khác


Thỏ lảm nhảm:

Nếu tâm trạng tốt thì chương đầu sẽ lên vào 2 tháng 7.

Mục lục

 1. KBSTP – chương 1
 2. KBSTP – chương 2
 3. KBSTP – chương 3
 4. KBSTP – chương 4
 5. KBSTP – chương 5
 6. KBSTP – chương 6
 7. TNCP – chương 62
 8. TNCP – chương 63
 9. KBSTP – chương 7
 10. KBSTP – chương 8
 11. KBSTP – chuong 10
 12. KBSTP – chương 13
 13. KBSTP – chương 9
 14. KBSTP – chương 11
 15. KBSTP – chương 12
 16. KBSTP – chương 14
 17. KBSTP – chương 15
 18. KBSTP – chương 16
 19. KBSTP – chương 17
 20. KBSTP – chương 18
 21. KBSTP – chương 19
 22. TNCP – chương 64
 23. KBSTP – chương 20
 24. KBSTP – chương 21
 25. KBSTP – chương 22
 26. BKSTP – chương 23
 27. KBSTP – chương 24
 28. TNCP – chương 65
 29. TNCP – chương 66
 30. KBSTP – chương 25
 31. KBSTP – chương 26
 32. KBSTP – chương 27
 33. [Giang Hồ Sát] – nhat
 34. [Giang Hồ Sát] – nhị
 35. [Giang Hồ Sát] – tam
 36. TNCP – chuong 67
 37. [Giang Hồ Sát] – tứ
 38. TNCP – chuong 68
 39. KBSTP – chương 28
 40. [Giang Hồ Sát] – ngũ
 41. KBSTP – chương 29
 42. KBSTP – chương 30
 43. KBSTP – chương 31
 44. [Giang Hồ Sát] – lục
 45. KBSTP – chương 32
 46. [Giang Hồ Sát] – thất
 47. TNCP – chương 69
 48. KBSTP – chương 33
 49. KBSTP – chương 34
 50. KBSTP – chương 35
 51. KBSTP – chương 36
 52. KBSTP – chương 37
 53. KBSTP – chuong 38
 54. TNCP – chương 70
 55. KBSTP – chương 39
 56. KBSTP – chương 40
 57. KBSTP – chương 41
 58. [Giang Hồ Sát] – bát
 59. KBSTP – chương 42
 60. KBSTP – Chương 43
 61. DPKTH – Tiền thân 1
 62. DPKTH – Tiền thân 2
 63. [Giang Hồ Sát] – cửu
 64. [Giang Hồ Sát] – thập
 65. [Giang Hồ Sát] – thập nhất
 66. [Giang Hồ Sát] – thập nhị
 67. KBSTP – chương 44
 68. KBSTP – chương 43
 69. KBSTP – chương 45
 70. TNCP – chương 71
 71. TNCP – chương 72
 72. [Giang Hồ Sát] – thập tam
 73. KBSTP – chương 46
 74. TNCP – chương 73
 75. KBSTP – chương 47
 76. TNCP – chương 74
 77. KBSTP – chương 48
 78. KBSTP – chương 49
 79. KBSTP – chương 50
 80. TNCP – chương 75
 81. KBSTP – chương 51
 82. KBSTP – chương 52
 83. DPKTH – hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn 1
 84. KBSTP – chương 53
 85. KBSTP – chương 54
 86. KBSTP – chương 55
 87. TNCP – chương 76
 88. TNCP – chương 77
 89. TNCP – chương 78
 90. KBSTP – chương 56
 91. KBSTP – chương 57
 92. KBSTP – chương 58
 93. KBSTP – chương 59
 94. KBSTP – chương 60
 95. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 2
 96. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 3
 97. TNCP – chương 79
 98. KBSTP – chương 62
 99. KBSTP – chương 63
 100. KBSTP – chương 61
 101. KBSTP – chương 64
 102. KBSTP – chương 65
 103. TNCP – chương 80
 104. KBSTP – chương 66
 105. KBSTP – chương 67
 106. KBSTP – chương 68
 107. KBSTP – chương 69
 108. KBSTP – chương 70
 109. KBSTP – chương 71
 110. KBSTP – chương 72
 111. KBSTP – chương 73
 112. KBSTP – chương 74
 113. KBSTP – chương 75
 114. KBSTP – chương 76
 115. KBSTP – chương 77
 116. KBSTP – chương 78
 117. KBSTP – chương 79
 118. KBSTP – chương 80
 119. TNCP – chương 81
 120. KBSTP – chương 81
 121. KBSTP – chương 82
 122. KBSTP – chương 83
 123. KBSTP – chương 84
 124. KBSTP – chương 85
 125. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 4
 126. KBSTP – chương 86
 127. KBSTP – chương 87
 128. KBSTP – chuong 88
 129. KBSTP – chương 89
 130. KBSTP – chương 90
 131. TNCP – chương 82
 132. KBSTP – chương 91
 133. KBSTP – chương 92
 134. KBSTP – chương 93
 135. KBSTp – chương 94
 136. KBSTP – chương 95
 137. DPKTH – song ngam khoi dong 1
 138. KBSTP – chương 96
 139. KBSTP – chương 97
 140. DPKTH – song ngam khoi dong 2
 141. DPKTH – song ngam khoi dong 3
 142. DPKTH – song ngam khoi dong 4
 143. KBSTP – chương 98
 144. KBSTP – chương 99
 145. KBSTP – chương 100
 146. KBSTP – chuong 101
 147. KBSTP – chuong 102
 148. KBSTP – chương 103
 149. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 1
 150. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 2
 151. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 3
 152. DPKTH – hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình 4
 153. TNCP – chương 83
 154. KBSTP – chương 104
 155. KBSTP – chương 105
 156. KBSTP – chương 106
 157. KBSTP – chương 107
 158. KBSTP – chương 108
 159. KBSTP – chương 109
 160. KBSTP – chương 110
 161. KBSTP – Chương 111
 162. KBSTP – chương 112
 163. KBSTP – chương 113
 164. TNCP – chương 84
 165. DPKTH – đất bằng nổi sóng 1
 166. DPKTH – đất bằng nổi sóng 2
 167. DPKTH – đất bằng nổi sóng 3
 168. TNCP – chương 85
 169. DPKTH – đất bằng nổi sóng 4
 170. KBSTP – chương 114
 171. KBSTP – chương 115
 172. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (1)
 173. KBSTP – chương 116
 174. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (2)
 175. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (3)
 176. KBSTP – chương 117
 177. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (4)
 178. KBSTP – chương 118
 179. TNCP – chương 86
 180. KBSTP – chương 119
 181. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (1)
 182. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (2)
 183. KBSTP – chương 120
 184. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (3)
 185. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (4)
 186. TNCP – Chương 87
 187. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (1)
 188. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (2)
 189. KBSTP – chương 121
 190. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (3)
 191. KBSTP – Chương 122
 192. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (4)
 193. KBSTP – Chương 123
 194. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (1)
 195. KBSTP – Chương 124
 196. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (2)
 197. KBSTP – Chương 125
 198. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (3)
 199. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (4)
 200. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (1)
 201. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (2)
 202. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (3)
 203. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (4)
 204. TNCP – chương 88
 205. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (1)
 206. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (2)
 207. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (3)
 208. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (4)
 209. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (1)
 210. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (2)
 211. TNCP – Chương 89
 212. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (3)
 213. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (4)
 214. TNCP – chương 90
 215. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (1)
 216. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (2)
 217. TNCP – chương 91
 218. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (3)
 219. KBSTP – chương 126
 220. KBSTP – Chương 127
 221. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (4)
 222. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (1)
 223. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (2)
 224. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (3)
 225. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (4)
 226. TNCP – Chương 92
 227. DPKTH – Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình (1)
 228. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình (2)
 229. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình (3)
 230. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình 4
 231. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết 1
 232. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê với tuyết 2
 233. TNCP – chương 93
 234. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết 3
 235. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê với tuyết 4
 236. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 1
 237. TNCP – Chương 94
 238. DPKTh – Mưu trong mưu, biến trong biến 2
 239. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 3
 240. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 4
 241. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (1)
 242. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (2)
 243. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (3)
 244. DPKTH – Mỹ nữ phương đông, dung nhan mỵ hoặc 4
 245. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 1
 246. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 2
 247. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 3
 248. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 4
 249. TNCP – chương 95
 250. [MNGS] Chương 01
 251. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 1
 252. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 2
 253. [MNGS] Chương 02
 254. [MNGS] Chương 03
 255. [MNGS] Chương 04
 256. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 3
 257. [MNGS] Chương 05
 258. TNCP – Chương 96
 259. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 4
 260. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 1
 261. [MNGS] Chương 06
 262. [MNGS] Chương 07
 263. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 2
 264. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 3
 265. [MNGS] Chương 08
 266. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 4
 267. TNCP – Chương 97
 268. [MNGS] Chương 09
 269. [MNGS] Chương 10
 270. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 1
 271. [MNGS] Chương 11
 272. [MNGS] Chương 12
 273. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 2
 274. [MNGS] Chương 13
 275. KBSTP – Chương 128
 276. KBSTP – Chương 129
 277. [MNGS] Chương 14
 278. KBSTP – Chương 130
 279. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời (3)
 280. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 4
 281. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 1
 282. [MNGS] Chương 15
 283. [KBSTP] Chương 131
 284. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình (2)
 285. [MNGS] Chương 16
 286. [MNGS] Chương 17
 287. [MNGS] Chương 18
 288. [MNGS] Chương 19
 289. [MNGS] Chương 20
 290. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 3
 291. [MNGS] Chương 21
 292. [MNGS] Chương 22
 293. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 4
 294. [MNGS] Chương 23
 295. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thoái lưỡng nan (1)
 296. [MNGS] Chương 24
 297. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thoái lưỡng nan (2)
 298. [MNGS] Chương 25
 299. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thối lưỡng nan (3)
 300. TNCP – Chương 98
 301. [MNGS] Chương 26
 302. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thối lưỡng nan 4
 303. [MNGS] Chương 27
 304. [MNGS] Chương 28
 305. [MNGS] Chương 29
 306. [MNGS] Chương 30
 307. [MNGS] Chương 31
 308. [MNGS] Chương 32
 309. [MNGS] Chương 33
 310. [MNGS] Chương 34
 311. [MNGS] Chương 35
 312. [DPKTH] – Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác 1
 313. [MNGS] Chương 36
 314. [MNGS] Chương 37
 315. [MNGS] Chương 38
 316. [MNGS] Chương 39
 317. [MNGS] Chương 40
 318. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác??? (2)
 319. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác (3)
 320. [MNGS] Chương 41
 321. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác (4)
 322. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (1)
 323. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (2)
 324. [MNGS] Chương 42
 325. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (3)
 326. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (4)
 327. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi (1)
 328. [MNGS] Chương 43
 329. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi (2)
 330. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi 3
 331. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi 4
 332. [DPKTH] Kết cục
 333. [DPKTH] Dự vương và Triệt phi 1
 334. [DPKTH] Dự vương và Triệt Phi 2
 335. [DPKTH] Dự vương và Triệt Phi 3
 336. [KBSTP] Chương 132
 337. [MNGS] Chương 44
 338. [KBSTP] Chương 133
 339. [MNGS] Chương 45
 340. [KBSTP] Chương 134
 341. [KBSTP] Chương 135
 342. [MNGS] Chương 46
 343. [MNGS] Chương 47
 344. [MNGS] Chương 48
 345. [MHGS] Chương 49
 346. [KBSTP] Chương 136
 347. [KBSTP] Chương 137
 348. [KBSTP] Chương 138
 349. [KBSTP] Chương 139
 350. [KBSTP] Chương 140
 351. [MNGS] Chương 50
 352. [MNGS] Chương 51
 353. [MNGS] Chương 52
 354. [MNGS] Chương 53
 355. [MNGS] Chương 54
 356. [MNGS] Chương 55
 357. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] chương 1
 358. [MNGS] Chương 56
 359. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 2
 360. [MNGS] Chương 57
 361. [MNGS] Chương 58
 362. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 3
 363. [MNGS] Chương 59
 364. [MNGS] Chương 60
 365. [MNGS] Chương 61
 366. [MNGS] Chương 62
 367. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] chương 4
 368. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 5
 369. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 6
 370. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 7
 371. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 8
 372. [MNGS] Chương 63
 373. [MNGS] Chương 64
 374. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 9
 375. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 10
 376. [MNGS] Chương 65
 377. [MNGS] Chương 66
 378. [MNGS] Chương 67
 379. [MNGS] Chương 68
 380. [MNGS] Chương 69
 381. [MNGS] Chương 70
 382. [MNGS] Chương 71
 383. [MNGS] Chương 72
 384. [MNGS] Chương 73
 385. [MNGS] Chương 74
 386. [MNGS] Chương 75
 387. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] tôi chỉ là một đứa bé
 388. [KBSTP] chương 141
 389. [KBSTP] Chương 142
 390. [MNGS] Chương 76
 391. [MNGS] Chương 77
 392. [MNGS] Chương 78
 393. [MNGS] Chương 79
 394. [MNGS] Chương 80
 395. [MNGS] Chương 81
 396. [KBSTP] Chương 143
 397. [MNGS] Chương 82
 398. [MNGS] Chương 83
 399. [KBSTP] Chương 144
 400. [KBSTP] Chương 145
 401. [MNGS] Chương 84
 402. [KBSTP] Chương 146
 403. [MNGS] Chương 85
 404. [MNGS] Chương 86
 405. [MNGS] Chương 87
 406. [TNCP] Chương 99
 407. [MNGS] Chương 88
 408. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 1 -Đế băng
 409. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Nước mắt khi đó, chẳng phải lệ
 410. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 2: ĐẾ SƯ
 411. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 3: Mê hoặc thái hậu
 412. [TNCP] Chương 100 (phần 1)
 413. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 4:  Sự hiểu lầm dễ thương
 414. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 5: Tụ hội
 415. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 6: Biệt trang
 416. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 7: Địa long trở mình (động đất)
 417. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 8
 418. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 9
 419. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 10
 420. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 11: TRƯỜNG NGỰA
 421. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 12
 422. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 13
 423. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 14: Nghĩ quá nhiều
 424. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 15
 425. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 16
 426. [MNGS] Chương 89
 427. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 17
 428. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 18
 429. [NHƯ CHÂU NHƯ NGOC] Chương 19
 430. [TNCP] Chương 100 (Phần 2)
 431. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 20
 432. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 21. Lời đồn thất đức
 433. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 22: Hôn sự
 434. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 23
 435. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 24
 436. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 25
 437. [MNGS] Chương 90
 438. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 26
 439. [TNCP] Chương 100 (phần 3)
 440. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 27
 441. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 28
 442. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 29
 443. [TNCP] Chương 101 – Phần 1
 444. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 1
 445. [TNCP] CHương 101 – phần 2
 446. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 30
 447. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Ngày xưa
 448. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Người xa lạ không xa lạ
 449. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Chàng trai cầm dù trong mộng
 450. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 31
 451. [TNCP] Chương 101 – phần 3
 452. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 2
 453. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 32
 454. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 3
 455. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 33
 456. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 34
 457. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 4
 458. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 5
 459. [KBSTP] Chương 147
 460. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 6
 461. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 35
 462. [MNGS] Chương 91
 463. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 36
 464. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 7
 465. [KBSTP] Chương 148
 466. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 8
 467. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 37
 468. [KBSTP] Chương 149
 469. [KBSTP] Chương 150
 470. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 38
 471. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 39
 472. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 9
 473. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 40
 474. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 41
 475. [TNCP] Chương 102 – phần 1
 476. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 42
 477. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 43
 478. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 44
 479. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 45
 480. [MNGS] Chương 92
 481. [TNCP] Chương 102 – phần 2
 482. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Nếu khi ấy không khổ đau
 483. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 46
 484. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 47
 485. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 10
 486. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 48
 487. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 11
 488. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 49
 489. [TNCP] Chương 102 -phần 3
 490. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 50
 491. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 12
 492. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 13
 493. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 14
 494. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 15
 495. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 51
 496. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 16
 497. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 17
 498. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 52
 499. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 53
 500. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 54
 501. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 55
 502. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 56
 503. [TNCP] Chương 103 – Phần 1
 504. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 57
 505. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 18
 506. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 58
 507. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 59
 508. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 60
 509. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 61
 510. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 62
 511. [TIỂU NAM PHONG] tiết tử
 512. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 63
 513. [TNCP] Chương 103 – phần 2
 514. [TIỂU NAM PHONG] Chương 1
 515. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 64
 516. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 65
 517. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 66
 518. [TNCP] Chương 104 – Phần 1
 519. [TIỂU NAM PHONG] Chương 2
 520. [NHU CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 67
 521. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 19
 522. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 68
 523. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 69
 524. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 20
 525. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 70
 526. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 21
 527. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 71
 528. [TIỂU NAM PHONG] Chương 3
 529. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 72
 530. [TIỂU NAM PHONG] Chương 4
 531. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 22
 532. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 73
 533. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 23
 534. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 74
 535. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 75
 536. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 76
 537. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 77
 538. [TIỂU NAM PHONG] Chương 5
 539. [TIỂU NAM PHONG] Chương 6
 540. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 78
 541. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 79
 542. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 80
 543. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 81
 544. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 82
 545. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 83
 546. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 84
 547. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 85
 548. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 86
 549. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 87
 550. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 88
 551. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 89
 552. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 90
 553. [TIỂU NAM PHONG] Chương 7
 554. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 91
 555. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 92
 556. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 93
 557. [TIỂU NAM PHONG] Chương 8
 558. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 94
 559. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 95
 560. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 96
 561. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 97
 562. [TIỂU NAM PHONG] Chương 9
 563. [TIỂU NAM PHONG] Chương 10
 564. [TIỂU NAM PHONG] Chương 11
 565. [TIỂU NAM PHONG] Chương 12
 566. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 98 – HẾT
 567. [TIỂU NAM PHONG] Chương 13
 568. [TIỂU NAM PHONG] Chương 14
 569. [TIỂU NAM PHONG] Chương 15
 570. [TIỂU NAM PHONG] Chương 16
 571. [TIỂU NAM PHONG] Chương 17
 572. [TIỂU NAM PHONG] Chương 18
 573. [TIỂU NAM PHONG] Chương 19.1
 574. [TIỀU NAM PHONG] Chương 19-2
 575. [TIỂU NAM PHONG] Chương 20
 576. [TIỂU NAM PHONG] Chương 21
 577. [TIỂU NAM PHONG] Chương 22
 578. [TIỂU NAM PHONG] Chương 23
 579. [TIỂU NAM PHONG] Chương 24
 580. LÃM NHÃM ĐÔI DÒNG VỀ TRUYỆN NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
 581. [TIỂU NAM PHONG] Chương 25
 582. [TIỂU NAM PHONG] Chương 26
 583. [TIỂU NAM PHONG] Chương 27
 584. [TIỂU NAM PHONG] Chương 28
 585. [TIỂU NAM PHONG] Chương 29-1
 586. [TIỂU NAM PHONG] Chương 29-2
 587. [TIỂU NAM PHONG] Chương 30
 588. [GIẾT CHỒNG] Bản tin
 589. [CHIÊU DIÊU] Chương 1
 590. [CHIÊU DIÊU] Chương 2
 591. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 24
 592. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 25
 593. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 26
 594. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 27
 595. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 28
 596. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 29
 597. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 30
 598. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 31
 599. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 32
 600. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 33
 601. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 34
 602. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 35
 603. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 36
 604. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 37
 605. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 38
 606. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 39
 607. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 40
 608. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 41
 609. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 42
 610. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 1
 611. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 43
 612. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 2
 613. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 44
 614. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 3
 615. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 4
 616. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 45
 617. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 5
 618. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 46
 619. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 6
 620. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 47
 621. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 7
 622. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 48
 623. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 8
 624. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 9
 625. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 10
 626. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 49
 627. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 11
 628. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 50
 629. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 12
 630. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 51
 631. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 13
 632. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] tiết tử
 633. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 14
 634. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 1 . 1
 635. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 52
 636. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 1 . 2
 637. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 15
 638. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 53
 639. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 16
 640. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 17
 641. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 54
 642. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 18
 643. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 19
 644. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 20
 645. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 2 . 1
 646. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 2 . 2
 647. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 21
 648. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 55
 649. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 56
 650. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 57
 651. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 58
 652. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 59
 653. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 60
 654. [TIỂU NAM PHONG] Chương 31 – 1
 655. [TIỂU NAM PHONG] Chương 31 – 2
 656. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 3
 657. [TIỂU NAM PHONG] Chương 31 – HOÀN
 658. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 61
 659. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 62 -p1
 660. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 62 – p2
 661. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 63
 662. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 4
 663. [TIỂU NAM PHONG] Chương 32 – PN 1.1
 664. [TIỂU NAM PHONG] Chương 32 – PN 1.2
 665. [TIỂU NAM PHONG] Chương 33 – PN 2
 666. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 64
 667. [TIỂU NAM PHONG] Chương 34 – PN 3 – kết thúc
 668. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 64 – 2
 669. [CUỐI CON ĐƯỜNG TINH] Chương 65
 670. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 66 – 1
 671. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 66
 672. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 67
 673. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 68
 674. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 69 – HOÀN
 675. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 22
 676. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 23
 677. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 24
 678. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 5 . 1
 679. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 25
 680. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 5 . 2
 681. [TNCP] Chương 104 – P2
 682. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 6 . 1
 683. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 26
 684. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 6 . 2
 685. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 27
 686. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 7
 687. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 28
 688. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 29
 689. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 8
 690. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 30
 691. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 9
 692. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 31
 693. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 32
 694. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 33
 695. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 34
 696. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 35
 697. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 36
 698. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 10
 699. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 37
 700. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 38
 701. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 11
 702. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 12
 703. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 39
 704. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 13
 705. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 40
 706. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 41
 707. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 42
 708. [KBSTP] Chương 151
 709. [KBSTP] Chương 152
 710. [KBSTP] Chương 153
 711. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 43
 712. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 14
 713. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 44
 714. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 15
 715. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 45
 716. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 16
 717. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 46
 718. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 17
 719. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 18
 720. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 47
 721. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 48
 722. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 19
 723. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 49
 724. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 50
 725. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 51
 726. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 1
 727. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 52
 728. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 53
 729. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 21
 730. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 54
 731. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 55
 732. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 56
 733. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 57
 734. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 58
 735. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 59
 736. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 60
 737. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 61
 738. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 22
 739. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 62
 740. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 63
 741. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 64
 742. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 65
 743. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 66
 744. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 23
 745. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 67
 746. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 68
 747. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 69
 748. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 70 – hoàn
 749. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 71 – phiên ngoại 1
 750. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 72 – phiên ngoại 2
 751. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 73 – phiên ngoại 3 – chấm hết
 752. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Cám ơn cậu đã cho tớ biết đâu là yêu (1)
 753. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 24
 754. [GIẾT CHỒNG] Chương 1.1
 755. [TNCP] Chương 104 – phần 3
 756. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] cám ơn cậu đã cho tớ biết đâu là yêu 2
 757. [GIẾT CHỒNG] Chương 1.2
 758. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 25
 759. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 26
 760. TNCP – Chương 104 – phần 5
 761. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 27 – hoàn tập 1
 762. [take away] CÙNG TẤN TRƯỜNG AN tập 1
 763. [TNCP] Chương 104 – phần 6
 764. [GIẾT CHỒNG] Chương 2.1
 765. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.1
 766. [TNCP] Chương 105 – phần 1
 767. [TNCP] Chương 105 – phần 2
 768. [GIẾT CHỒNG] Chương 2.2
 769. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] QUYỂN 2 – Chương 28
 770. [GIẾT CHỒNG] Chương 2.3
 771. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 29
 772. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.2
 773. [take away] BƯỚC VỀ PHÍA YÊU
 774. [take away] THỨ NỮ CUỒNG PHI – tập 1
 775. [TNCP] Chương 105 – phần 3
 776. [GIẾT CHỒNG] Chương 3.1
 777. [GIẾT CHỒNG] Chương 3.2
 778. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 30
 779. [DÒNG ĐỜI] Chương 1: Hạ Buồn
 780. [GIẾT CHỒNG] Chương 3.3
 781. [TNCP] Chương 105 – phần 4
 782. [DÒNG ĐỜI] Chương 2: Tang lễ
 783. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 31
 784. [thông báo]pass CÙNG TẤN TRƯỜNG AN
 785. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 32
 786. [DÒNG ĐỜI] Chương 3: THĂM BỆNH
 787. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Cám ơn cậu, khi ấy đã cho tôi được như một cô bé
 788. [DÒNG ĐỜI] Chương 4: GẶP MẶT
 789. [DÒNG ĐỜI] Chương 5 : TRIỄN LÃM TRANH
 790. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Cô bé tên Lâm
 791. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 33
 792. [DÒNG ĐỜI]Chương 6: Lái xe
 793. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 34
 794. [DÒNG ĐỜI]Chương 7: TRUNG THU
 795. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Mệt mỏi phải đeo nhiều bộ mặt
 796. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.1
 797. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 35
 798. [DÒNG ĐỜI] Chương 8: ĂN ĐỒ NƯỚNG
 799. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.2
 800. [DÒNG ĐỜI] Chương 9
 801. [DÒNG ĐỜI] Chương 10
 802. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Chúng tôi sống trong thế giới văn chương
 803. [GIẾT CHỒNG] Chương 4.1
 804. [TNCP] Chương 106 – phần 1
 805. [DÒNG ĐỜI] Chương 11: khám bệnh
 806. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Thay đổi
 807. [DÒNG ĐỜI] Chương 12: ĐOM ĐÓM
 808. [DÒNG ĐỜI] Chương 13
 809. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 36
 810. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 4.1
 811. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 4.2
 812. [CHỜ NGÀY NẮNG] Tiết tử
 813. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 37
 814. [DÒNG ĐỜI] Chương 14
 815. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 38
 816. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 39
 817. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 40
 818. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 41
 819. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 42
 820. [DÒNG ĐỜI] Chương 15
 821. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 1
 822. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 2
 823. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 43
 824. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 44
 825. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 45
 826. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 46
 827. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 47.1
 828. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 47.2 – HOÀN
 829. [DÒNG ĐỜI] Chương 16
 830. [DÒNG ĐỜI] Chương 17
 831. [DÒNG ĐỜI] Chương 18
 832. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 1
 833. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.1
 834. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.2
 835. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 3
 836. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 4
 837. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 5
 838. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 3.1
 839. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 6
 840. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 3.2
 841. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 7
 842. [DÒNG ĐỜI] Chương 19
 843. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 8
 844. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 4.1
 845. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 4.2
 846. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 9
 847. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 10
 848. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 11
 849. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 12
 850. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 13
 851. [DÒNG ĐỜI] Chương 20: Sinh nhật (1)
 852. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 14
 853. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 5.1
 854. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 15
 855. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 16
 856. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 17
 857. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 18
 858. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 19
 859. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 20
 860. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 21
 861. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 22
 862. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] kết cục mới – phần 1
 863. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 23
 864. [LÊN TRỜI XUỐNG ĐẤT VẪN YÊU EM] Chương 5 – 2
 865. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 24
 866. TRỘM THÌ MÃI LÀ TRỘM
 867. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 25
 868. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 26
 869. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 27
 870. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 28
 871. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 29
 872. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 30
 873. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 31
 874. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 32
 875. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 33
 876. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 34
 877. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 35
 878. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 36
 879. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37
 880. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37 (tt)
 881. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 38
 882. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 39
 883. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 40
 884. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41-1
 885. [bxh TẤN GIANG] Tháng 1 – 2017
 886. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41.2
 887. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ ] Chương 42
 888. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 43
 889. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 44
 890. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 45
 891. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Tiết Tử
 892. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 46
 893. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 47
 894. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 48
 895. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 49
 896. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 1.1
 897. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 50
 898. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 51
 899. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 52
 900. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 53
 901. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.1
 902. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.2
 903. [BXH Tấn Giang] tháng 2-2017
 904. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.1
 905. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.2
 906. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 56
 907. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 57
 908. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 58
 909. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 59
 910. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 60
 911. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 61
 912. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 62
 913. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 1.2
 914. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 63
 915. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 64
 916. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 65
 917. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67
 918. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 2
 919. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67.2
 920. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 68
 921. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 69
 922. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 70
 923. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 71
 924. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 3
 925. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 72
 926. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 73
 927. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 74
 928. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75
 929. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75
 930. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 77
 931. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 78
 932. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 79
 933. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 80
 934. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 81
 935. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 82
 936. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 83
 937. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 84
 938. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 85
 939. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 86
 940. [BXH Tấn Giang] Tháng 4 – 2017
 941. [DÒNG ĐỜI] Chương 20.2
 942. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 4.1
 943. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 87
 944. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 4.2
 945. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 88
 946. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 89
 947. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.1
 948. [999 LÁ THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư đầu tiên
 949. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 2
 950. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.2
 951. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư số 3
 952. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Độc thoại
 953. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 91
 954. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ tư
 955. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 92
 956. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 5
 957. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 93
 958. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 94
 959. [999 bức thư gửi bản thân] Bức thứ số 5
 960. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.1
 961. [CUỘC SỐNG HOÀN HẢO] Chương 6
 962. [TIỂU THANH HOAN] Chương 1
 963. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.2
 964. [DÒNG ĐỜI] Chương 20.3
 965. [BXH Tấn Giang] Tháng 5-2017
 966. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 96
 967. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 97
 968. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 98
 969. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 132
 970. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 134
 971. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 99
 972. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 6
 973. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 7
 974. [999 BỨC THƯ GỬI CHO BẢN THÂN] Bức thư thứ 8
 975. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.1
 976. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 9
 977. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 10
 978. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.2
 979. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 11
 980. [HƯỚNG DẪN] Theo dõi wed kaffesua.com bằng wordpress
 981. [TIỂU THANH HOAN] Chương 2
 982. [TIỂU THANH HOAN] Chương 3
 983. [TIỂU THANH HOAN] Chương 4
 984. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113
 985. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113.2
 986. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 23
 987. [TIỂU THANH HOAN] Chương 5
 988. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
 989. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 114 (ngọt ++++)
 990. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.1
 991. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 24
 992. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.2
 993. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 25
 994. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.1
 995. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 26
 996. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.2
 997. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 27
 998. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117.1
 999. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 28
 1000. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117 (tt)
 1001. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 29
 1002. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.1
 1003. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.2
 1004. Quy chế đọc truyện và cấp bậc thành viên
 1005. [TIỂU THANH HOAN] Chương 6
 1006. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.1
 1007. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.2
 1008. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120
 1009. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120.2
 1010. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.1
 1011. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.2
 1012. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.1
 1013. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.2
 1014. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123
 1015. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123.2
 1016. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 124
 1017. [999 BỨC THƯ GỬI CHÍNH MÌNH] Bức thư thứ 30
 1018. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 31
 1019. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.1
 1020. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 32
 1021. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 33
 1022. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.2
 1023. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 34
 1024. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 35
 1025. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 35
 1026. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 126
 1027. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 37
 1028. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127
 1029. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127.2
 1030. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128
 1031. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128.2
 1032. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 129
 1033. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 130
 1034. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.1
 1035. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 38
 1036. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 39
 1037. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.2
 1038. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 40
 1039. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132
 1040. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 41
 1041. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132.2
 1042. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 42
 1043. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.1
 1044. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 43
 1045. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.2
 1046. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 134
 1047. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.1
 1048. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.2
 1049. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.1
 1050. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.2
 1051. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.1
 1052. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.2
 1053. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 139
 1054. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 140
 1055. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 141
 1056. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142.1
 1057. [BXH Tấn Giang] Tháng 9 -2917
 1058. [ĐÔNG CHÍ] Chương 1
 1059. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142 – hoàn
 1060. [DÒNG ĐỜI] Chương 21
 1061. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 44
 1062. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 45
 1063. [DÒNG ĐỜI] Chương 22
 1064. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 46
 1065. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 143: Phiên ngoại 1
 1066. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 47
 1067. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 144 – Phiên Ngoại 2
 1068. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 144 – Phiên Ngoại 3
 1069. KẾ HOẠCH EDIT 6
 1070. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 48
 1071. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 316
 1072. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 114
 1073. THÔNG BÁO DROP TRUYỆN
 1074. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 146: Phiên ngoại bốn
 1075. [Ở BÊN ANH, EM NHÉ] Chương 1
 1076. [DÒNG ĐỜI] Chương 23
 1077. [NHỮNG BỨC THƯ TÌNH] Bức thư đầu tiên
 1078. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 147: Phiên ngoại năm – toàn văn hoàn
 1079. [DÒNG ĐỜI] Chương 24: giao thừa
 1080. 999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 49
 1081. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 50
 1082. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 1
 1083. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 115
 1084. [ĐÔNG CHÍ] Chương 2
 1085. [DÒNG ĐỜI] Chương 25: Đường về
 1086. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 219
 1087. [Ở BÊN ANH EM NHÉ] Chương 2: Đường Kỳ Sâm…
 1088. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 2
 1089. [Ở BÊN ANH EM NHÉ] Chương 3
 1090. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 51
 1091. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 52
 1092. [TIỂU THANH HOAN] Chương 7
 1093. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 220
 1094. [Ở BÊN ANH EM NHÉ] Chương 4: Lại đây
 1095. [ĐÔNG CHÍ] Chương 3
 1096. [DÒNG ĐỜI] Chương 26: Đêm rét
 1097. [DÒNG ĐỜI] Chương 27: Đêm về
 1098. THÔNG BÁO NHO NHỎ
 1099. [ĐÔNG CHÍ] Chương 4
 1100. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 3: Mất mặt
 1101. [Ở BÊN ANH, EM NHÉ] Chương 5
 1102. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 4: Yến tiệc
 1103. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 5: Khen ba cô
 1104. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 6: Lộc trời cho
 1105. [ĐÔNG CHÍ] Chương 5
 1106. [ĐÔNG CHÍ] Chương 6
 1107. [ĐÔNG CHÍ] Chương 7
 1108. [ĐÔNG CHÍ] Chương 8
 1109. [ĐÔNG CHÍ] Chương 9
 1110. [ĐÔNG CHÍ] Chương 10
 1111. [ĐÔNG CHÍ] Chương 11
 1112. [ĐÔNG CHÍ] Chương 12
 1113. [ĐÔNG CHÍ] Chương 13
 1114. [ĐÔNG CHÍ] Chương 14
 1115. [ĐÔNG CHÍ] Chương 15
 1116. [ĐÔNG CHÍ] Chương 16
 1117. [ĐÔNG CHÍ] Chương 17
 1118. [ĐÔNG CHÍ] Chương 18 – Mộng tình
 1119. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 1 – Thần tích
 1120. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 2: Nói dối
 1121. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 3: Thế giới tu chân
 1122. [ĐÔNG CHÍ] Chương 18.2
 1123. [999 BỨC THƯ GỬI CHÍNH MÌNH] Bức thư thứ 221
 1124. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 562
 1125. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 4: Tiền lì xì đêm giao thừa
 1126. HƯỚNG DẪN ĐỔI PASS – LẤY LẠI PASS
 1127. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 5: Túi gấm…
 1128. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 6 – Vân Hoa Môn
 1129. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 7: Tự tin…
 1130. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 8: Bái sư đại điển
 1131. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 9: Dò tư chất
 1132. [ĐÔNG CHÍ] Chương 19
 1133. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 10 Dẫn khí nhập thể. . .
 1134. [ĐÔNG CHÍ] Chương 20
 1135. [ĐÔNG CHÍ] Chương 21
 1136. [ĐÔNG CHÍ] Chương 22
 1137. [ĐÔNG CHÍ] Chương 23
 1138. [ĐÔNG CHÍ] Chương 24
 1139. [ĐÔNG CHÍ] Chương 25
 1140. [ĐÔNG CHÍ] Chương 26
 1141. [ĐÔNG CHÍ] Chương 27
 1142. [ĐÔNG CHÍ] Chương 28
 1143. [ĐÔNG CHÍ] Chương 29
 1144. [ĐÔNG CHÍ] Chương 30
 1145. [ĐÔNG CHÍ] Chương 31
 1146. [ĐÔNG CHÍ] Chương 32
 1147. [ĐÔNG CHÍ] Chương 33
 1148. [ĐÔNG CHÍ] Chương 34
 1149. [ĐÔNG CHÍ] Chương 35
 1150. [ĐÔNG CHÍ] Chương 36
 1151. [ĐÔNG CHÍ] Chương 37
 1152. [ĐÔNG CHÍ] Chương 38
 1153. [ĐÔNG CHÍ] Chương 39
 1154. [ĐÔNG CHÍ] Chương 40
 1155. [ĐÔNG CHÍ] Chương 41
 1156. [ĐÔNG CHÍ] Chương 42
 1157. [ĐÔNG CHÍ] Chương 43
 1158. [ĐÔNG CHÍ] Chương 44
 1159. [ĐÔNG CHÍ] Chương 45
 1160. [ĐÔNG CHÍ] Chương 46
 1161. [ĐÔNG CHÍ] Chương 47
 1162. [ĐÔNG CHÍ] Chương 48
 1163. [ĐÔNG CHÍ] Chương 49
 1164. [ĐÔNG CHÍ] Chương 50
 1165. [ĐÔNG CHÍ] Chương 51
 1166. [ĐÔNG CHÍ] Chương 52
 1167. [ĐÔNG CHÍ] Chương 53
 1168. [ĐÔNG CHÍ] Chương 54
 1169. [ĐÔNG CHÍ] Chương 55
 1170. [ĐÔNG CHÍ] Chương 56
 1171. [ĐÔNG CHÍ] Chương 57
 1172. [ĐÔNG CHÍ] Chương 58
 1173. [ĐÔNG CHÍ] Chương 59
 1174. [ĐÔNG CHÍ] Chương 60 – HOÀN
 1175. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 11: Ngôn tình
 1176. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 7: Làm hỏng của công?
 1177. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 12, độ kiếp. . .
 1178. [ĐÔNG CHÍ] Chương 61 – PN1
 1179. [ĐÔNG CHÍ] Chương 62 – PN2
 1180. [HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC] Chương 1
 1181. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 13: Trúc Cơ
 1182. [ĐÔNG CHÍ] Chương 63 – PN3
 1183. [ĐÔNG CHÍ] Chương 64 – PN4
 1184. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 14: Người đến từ bên ngoài
 1185. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 15, Ngự Tiêu Môn?
 1186. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 16: Cảnh giác
 1187. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 17: Không đúng
 1188. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 18. Mang ơn
 1189. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 19. Mượn sách
 1190. [HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC] Chương 2
 1191. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 20
 1192. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 21: Phượng thủ Không Hầu
 1193. HƯỚNG DẪN THÊM LINK FACE VÀ XEM DẤU CHÂN
 1194. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 22: Quá khứ
 1195. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 23. Đệ tử mới
 1196. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 24: Xuống núi
 1197. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 25: Tặng thuốc
 1198. LỊCH POST TRUYỆN HOÀNH TRÁNG DỊP TẾT
 1199. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 5
 1200. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 26: Sóng gió
 1201. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 27: Tôn tử
 1202. [HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC] Chương 3
 1203. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 6
 1204. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 7
 1205. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 8
 1206. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 9
 1207. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 10
 1208. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 11
 1209. [HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC] Chương 4
 1210. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 28: Sở thích
 1211. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 12
 1212. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 13
 1213. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 14
 1214. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 15
 1215. [CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI] Chương 8: Muốn dần chết ai?
 1216. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 16
 1217. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 17
 1218. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 18
 1219. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 19
 1220. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 20
 1221. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 21
 1222. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 22
 1223. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 23
 1224. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 24
 1225. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 25
 1226. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 26
 1227. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 27
 1228. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 28
 1229. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 29
 1230. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 30
 1231. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 31
 1232. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 32
 1233. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 33
 1234. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 34
 1235. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 35
 1236. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 36
 1237. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 37
 1238. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 38
 1239. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 39
 1240. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 40
 1241. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 29: Hung thủ
 1242. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 41
 1243. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 42
 1244. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 43
 1245. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 44
 1246. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 45
 1247. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 46
 1248. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 47
 1249. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 48
 1250. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 30: Chuyện nhỏ
 1251. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 49
 1252. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 50
 1253. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 51
 1254. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 52
 1255. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 53
 1256. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 55
 1257. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 56
 1258. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 54
 1259. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 58
 1260. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 57
 1261. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 59
 1262. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 60
 1263. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 31:
 1264. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 32: Nhà gỗ
 1265. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 33: Trong rừng
 1266. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 34: Ganh tỵ
 1267. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 34.2
 1268. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 35: Yêu hận
 1269. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 61
 1270. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 62
 1271. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 63
 1272. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 64
 1273. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 65
 1274. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 66
 1275. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 67
 1276. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 68
 1277. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 69
 1278. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 70
 1279. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 71
 1280. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 72
 1281. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 73
 1282. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 74
 1283. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 75
 1284. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 76
 1285. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 77
 1286. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 78
 1287. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 36: Nhập định
 1288. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 36.2
 1289. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 37: nói nhảm
 1290. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 37 . 2
 1291. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 38: Thỉnh giáo
 1292. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 38.2
 1293. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 39: Phi tin phù
 1294. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 39.2
 1295. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 40
 1296. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 41: Tặng lễ
 1297. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 42: Không Cứu
 1298. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 43: Thuốc
 1299. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 43.2
 1300. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 44: đáp lễ
 1301. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 45: Dẹp loạn
 1302. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 45.2
 1303. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 46: Mộng kiếp
 1304. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 46.2
 1305. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 47: Kỳ tâm động
 1306. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 47.2
 1307. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 48
 1308. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 48: Nhạn Thành
 1309. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49:
 1310. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49.2
 1311. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49: Ám sát
 1312. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 50:
 1313. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 50: Bái phỏng
 1314. KHẢO SÁT LẬP HỐ MỚI
 1315. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 51: Bạn tui
 1316. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 52
 1317. [BXH Tấn giang] tháng 4 – 2018
 1318. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 52: lễ hội trăm hoa
 1319. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 53:  Đồ tốt nhất
 1320. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 54: Cá khô
 1321. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 55: Phi Cung
 1322. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 56: Biến cố
 1323. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 56 – 2
 1324. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 57: Sát thần
 1325. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 58: Nói lời sẽ giữ lời
 1326. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 59: Phong thành
 1327. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 60
 1328. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 60: Kết giới
 1329. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 563
 1330. [PHỒN HOA THỊNH YẾN] Chương 1
 1331. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 61
 1332. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 62 – Hiểu Lầm
 1333. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 1: Ỷ thế hiếp người
 1334. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 2: Không thể nào
 1335. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 3: Nhìn mặt bắt hình dong
 1336. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 4: Tiểu thư ốm yếu
 1337. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 5: Chịu đòn nhận tội
 1338. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 7: Rượu có độc
 1339. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 8: Đồng tình
 1340. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 9: Xung khắc với độc
 1341. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 10: Im miệng đi
 1342. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] tiết tử
 1343. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 11
 1344. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 12: Cầm thú
 1345. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C1. Búp bê đất (1)
 1346. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C2. Búp bê đất (2)
 1347. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 13: Phế vật
 1348. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C3. Búp bê đất (3)
 1349. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 14: Vinh quang
 1350. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C4. Búp bê đất (4)
 1351. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 15: Không giống
 1352. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 16: Hảo mã xứng quân tử
 1353. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C5. Ném khăn tay (1)
 1354. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 17: Thi đấu xúc cúc
 1355. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 18: Sát thủ
 1356. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Đồ ngốc hay cười
 1357. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 19: Đừng nghĩ gì cả
 1358. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C6. Ném khăn tay (2)
 1359. [DÒNG ĐỜI] Chương 28: Hôn môi
 1360. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 20: Không ổn lắm.
 1361. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 21: Không thích hợp
 1362. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Ba ba
 1363. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Tôi không biết yêu
 1364. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Thời gian
 1365. [KHÓ DỖ] Chương 1: Đứng đầu khu ăn chơi
 1366. [DÒNG ĐỜI] Chương 29: năm mới
 1367. [DÒNG ĐỜI] Chương 30: chúc tết
 1368. [KHÓ DỖ] Chương 2: Quán bar lành mạnh (1)
 1369. [KHÓ DỖ] Chương 2 (2)
 1370. [DÒNG ĐỜI] Chương 31: nghi vấn
 1371. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] ☆ Đánh bại bản thân ☆
 1372. [KHÓ DỖ] Chương 3: Chưa chịu bỏ cuộc sao?
 1373. [DÒNG ĐỜI] Chương 32: cứu giúp
 1374. [KHÓ DỖ] Chương 4: Chữ trùm nhất
 1375. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 23: Kinh Triệu Duẫn
 1376. [DÒNG ĐỜI] Chương 33: Ban đêm ở ký túc xá
 1377. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 22: Ngày mùng một đầu năm
 1378. [KHÓ DỖ] Chương 5: Group
 1379. [DÒNG ĐỜI] Chương 34: bị nhắm vào
 1380. [DÒNG ĐỜI] Chương 35: tin tức
 1381. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 24: Phúng viếng
 1382. [DÒNG ĐỜI] Chương 36: an ủi
 1383. [DÒNG ĐỜI] Chương 37: Giải quyết
 1384. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C7. Ném khăn tay 3
 1385. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 25: Sát thủ
 1386. [DÒNG ĐỜI] Chương 38: nói hết
 1387. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 26.1: Bảo vệ ước mơ
 1388. [TIỂU THANH HOAN] Chương 08
 1389. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 26 (tt)
 1390. [KHÓ DỖ] Chương 6: Không nói với cậu
 1391. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU]☆ Ngốc, chờ tôi ☆
 1392. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU]☆ Năm tháng không nước mắt ☆
 1393. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU]☆ ngày xưa như một khúc ca ☆
 1394. [DÒNG ĐỜI] Chương 39: Giao phó
 1395. [DÒNG ĐỜI] Chương 40: Thành khẩn (lv2)
 1396. [KHÓ DỖ] Chương 7
 1397. [DÒNG ĐỜI] Chương 41: Dịu dàng
 1398. [DÒNG ĐỜI] Chương 42: Điểm khả nghi
 1399. [SẤM CHỚP] PHẦN 1 – Xác chết trên bãi đá (chương 1)
 1400. [DÒNG ĐỜI] Chương 43: Vạch trần
 1401. [DÒNG ĐÒI] Chương 44: Chiến tranh
 1402. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 27: Đối xử khác biệt (1)
 1403. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 27 (2)
 1404. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (chương 2)
 1405. [DÒNG ĐỜI] Chương 45: Tảo mộ
 1406. [DÒNG ĐỜI] Chương 46: Lên bờ (lv3)
 1407. [KHÓ DỖ] Chương 8: Một ngày dài tựa một năm
 1408. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 28: Hoa Ứng Đình
 1409. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 3)
 1410. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 29: Gió lạnh (1)
 1411. [DÒNG ĐỜI] Chương 47: Nói lời từ biệt
 1412. [DÒNG ĐỜI] Chương 48: Tử biệt
 1413. [DÒNG ĐỜI] Chương 49: Uống cạn
 1414. [KHÓ DỖ] Chương 9: Cô thôn nữ họ Ôn ngốc và con rắn Tang
 1415. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (chương 4)
 1416. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 29 (tt)
 1417. [KHÓ DỖ] Chương 10: Em nghĩ anh đánh không lại
 1418. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 5)
 1419. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 30: Con báo hoa
 1420. [DÒNG ĐỜI] Chương 50: Sáng và tối
 1421. [DÒNG ĐỜI] Chương 51: Lưu đày
 1422. [KHÓ DỖ] Chương 11: Là em nợ anh
 1423. [TIỂU THANH HOAN] Chương 9:
 1424. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (chương 6)
 1425. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 31: Đạo Quan (1)
 1426. [DÒNG ĐỜI] Chương 52: Cảnh đông
 1427. [DÒNG ĐỜI] Chương 53: Gặp lại
 1428. [DÒNG ĐỜI] Chương 54: Điểm cuối – HOÀN CHÍNH VĂN
 1429. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 31 tt
 1430. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 32: Cánh bướm lá tre
 1431. [KHÓ DỖ] Chương 12: Nhà anh bị cháy rồi.
 1432. [KHÓ DỖ] Chương 13: Anh mới dọn tới đây.
 1433. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 7)
 1434. [KHÓ DỖ] Chương 14: Anh ta là GAY
 1435. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 34: Cái miệng hại cái thân
 1436. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 33: nhìn thấy là giả
 1437. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ Chương 8
 1438. [KHÓ DỖ] Chương 15: Nhưng anh không yên tâm về em
 1439. [KHÓ DỖ] Chương 16: Giúp đỡ việc làm ăn
 1440. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 9)
 1441. [KHÓ DỖ] Chương 17: Chờ tớ nhé.
 1442. [KHÓ DỖ] Chương 18
 1443. [KHÓ DỖ] Chương 19: Ôn Chấm Chấm
 1444. [KHÓ DỖ] Chương 20: Tối nay không về.
 1445. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 35: Kẻ phản bội
 1446. [KHÓ DỖ] Chương 21: Anh quá ngông nghênh
 1447. [KHÓ DỖ] Chương 22: Nấu hơi nhiều.
 1448. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 10)
 1449. [KHÓ DỖ] Chương 23: Anh hai bảo em lạc đường.
 1450. [KHÓ DỖ] Chương 24: Sao chị chọn đại học Nghi Hà?
 1451. [KHÓ DỖ] Chương 25: Ôm lấy anh
 1452. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 11)
 1453. [KHÓ DỖ] Chương 26: Phát điên với hâm mộ
 1454. [KHÓ DỖ] Chương 27: Chớ tự mình đa tình.
 1455. [KHÓ DỖ] Chương 28: Đi siêu thị làm bài thi đại học
 1456. [KHÓ DỖ] Chương 29: Chưa từng thích sao?
 1457. [KHÓ DỖ] Chương 30: Khi yêu ai sẽ yêu hết mình
 1458. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C8. Ném khăn tay 4
 1459. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C9. Xoay vòng tròn 1
 1460. [KHÓ DỖ] Chương 31: Em đã từng mộng du rồi sao?
 1461. [KHÓ DỖ] Chương 32: Lật lại bản án
 1462. [KHÓ DỖ] Chương 33: Em mới hôn anh đấy.
 1463. [KHÓ DỖ] Chương 34: Diễn xuất tệ hại
 1464. [KHÓ DỖ] Chương 35: Đứng không vững
 1465. [KHÓ DỖ] Chương 36: Chỉ lần này thôi
 1466. [KHÓ DỖ] Chương 37: Thằng đểu
 1467. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 12)
 1468. [KHÓ DỖ] Chương 38: Sao trông em cứ như một gã biến thái vậy?
 1469. [KHÓ DỖ] Chương 39: Đi nhầm chỗ.
 1470. [KHÓ DỖ] Chương 40: Em phải nói cho hết
 1471. [KHÓ DỖ] Chương 41: Làm người thì phải biết gánh trách nhiệm.

6 thoughts on “PHỒN HOA THỊNH YẾN [Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh]

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ !!
%d bloggers like this: