3 thoughts on “BXH Tấn Giang quý 4

  1. Bạn ơi mình thấy bạn dẫn link nhà mình, nhưng mà bị nhầm lẫn rồi, Sủng thê như lệnh và Thê điều lệnh là 2 quyển khác nhau nhưng cùng tác giả nha. Còn “Tiềm Lân” do có nhà khác làm nhanh hơn mình nên mình drop rồi ^_^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: