CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ [tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh]

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

我就是这般女子

nguồn: WED Tấn Giang

editor: kaffesua

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

Có cha yêu thương hết mực như vậy, có mẹ bảo bọc hết mực như vậy, đệ đệ quần là áo lụa phải phòng trên.

Ba lần bị từ hôn nhưng lòng không hốt hoảng.

Quần áo diễm lệ, kim hoàng lương.

Có tiền có quyền, ai còn ngóng tìm trai?

Nội dung: Đây là câu chuyện của một cô gái xinh đẹp bị từ hôn ba lần cùng một chàng trai ngụy quân tử. Cốt truyện nhẹ nhàng, văn phong thoải mái.

Bối cảnh: Cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào.

thỏ lảm nhảm

Tựa gốc của truyện là:我就是这般女子 = tôi là cô gái như vậy đấy.

Truyện vừa được tác giả post tối hôm qua (04/11) nên cũng chẳng có gì để lảm nhảm, cứ đọc thì biết thôi, vui nhất là truyện sủng ngọt ngào, haha.

Lịch post dự kiến: văn phong của tác giả nhẹ nhàng khá hợp với thỏ, cho nên bộ này thỏ sẽ….. edit theo đít tác giả… 么么哒。。。

mục lục

 1. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 1 05/11/2016
 2. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.1 06/11/2016
 3. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.2 07/11/2016
 4. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 3: yến tiệc 10/11/2016
 5. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 4: không biết xấu hổ 11/11/2016
 6. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 5: giấu bạc 16/11/2016
 7. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 6: đanh đá 20/11/2016
 8. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 7: quận quân 22/11/2016
 9. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 8; Sai 25/11/2016
 10. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 9: mơ 30/11/2016
 11. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 10: tâm tư đàn ông 02/12/2016
 12. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 11: SĂN BẮN 04/12/2016
 13. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 12: Không biết xấu hổ 05/12/2016
 14. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 13: thịt nướng 08/12/2016
 15. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 15: Khéo miệng 11/12/2016
 16. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 16: CANH 12/12/2016
 17. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 17: Trẫm thấy hổ thẹn 13/12/2016
 18. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 18: Áo đen 15/12/2016
 19. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 19: Bản tính bốc đồng của Hầu Gia 18/12/2016
 20. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 20: Vở tuồng hay 19/12/2016
 21. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 21: Đổ vỡ 20/12/2016
 22. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 22: BÁNH NGỌT 21/12/2016
 23. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 23: MỘT LỜI KHÓ TỎ NGỌN NGÀNH 23/12/2016
 24. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 24: SƯƠNG MÙ 25/12/2016
 25. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 26: TIẾN CUNG 31/12/2016
 26. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 27 02/01/2017
 27. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 28 03/01/2017
 28. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 29: 04/01/2017
 29. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 30: 05/01/2017
 30. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 31 07/01/2017
 31. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 32 09/01/2017
 32. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 33 09/01/2017
 33. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 34 11/01/2017
 34. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 35 13/01/2017
 35. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 36 14/01/2017
 36. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37 19/01/2017
 37. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 38 23/01/2017
 38. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 39 27/01/2017
 39. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 40 28/01/2017
 40. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41-1 31/01/2017
 41. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41.2 02/02/2017
 42. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ ] Chương 42 02/02/2017
 43. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 43 04/02/2017
 44. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 44 05/02/2017
 45. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 45 06/02/2017
 46. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 46 09/02/2017
 47. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 47 12/02/2017
 48. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 48 13/02/2017
 49. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 49 16/02/2017
 50. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 50 25/02/2017
 51. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 51 26/02/2017
 52. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 52 28/02/2017
 53. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 53 02/03/2017
 54. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.1 03/03/2017
 55. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.2 03/03/2017
 56. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.1 05/03/2017
 57. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.2 05/03/2017
 58. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 56 07/03/2017
 59. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 57 09/03/2017
 60. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 58 10/03/2017
 61. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 59 11/03/2017
 62. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 60 13/03/2017
 63. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 61 14/03/2017
 64. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 63 17/03/2017
 65. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 64 18/03/2017
 66. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 65 19/03/2017
 67. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67 20/03/2017
 68. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67.2 22/03/2017
 69. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 68 23/03/2017
 70. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 69 25/03/2017
 71. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 70 27/03/2017
 72. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 72 30/03/2017
 73. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 73 31/03/2017
 74. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 74 04/04/2017
 75. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75 09/04/2017
 76. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 77 12/04/2017
 77. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 78 13/04/2017
 78. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 79 16/04/2017
 79. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 80 16/04/2017
 80. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 81 18/04/2017
 81. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 82 19/04/2017
 82. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 83 22/04/2017
 83. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 84 25/04/2017
 84. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 85 27/04/2017
 85. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 86 30/04/2017
 86. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 87 05/05/2017
 87. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 88 09/05/2017
 88. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 89 13/05/2017
 89. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.1 16/05/2017
 90. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.2 18/05/2017
 91. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 91 20/05/2017
 92. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 92 21/05/2017
 93. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 93 25/05/2017
 94. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 94 27/05/2017
 95. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.1 29/05/2017
 96. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.2 31/05/2017
 97. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 96 02/06/2017
 98. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 97 03/06/2017
 99. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 98 04/06/2017
 100. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 99 17/06/2017
 101. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.1 18/06/2017
 102. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.2 20/06/2017
 103. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.1 27/06/2017
 104. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.2 29/06/2017
 105. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.1 02/07/2017
 106. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.2 03/07/2017
 107. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.1 05/07/2017
 108. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.2 06/07/2017
 109. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.1 08/07/2017
 110. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.2 09/07/2017
 111. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.3 11/07/2017
 112. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 105 15/07/2017
 113. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 106 18/07/2017
 114. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 107 19/07/2017
 115. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 108 (18+.+) 23/07/2017
 116. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.1 25/07/2017
 117. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.2 26/07/2017
 118. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 110 28/07/2017
 119. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 111 30/07/2017
 120. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112 05/08/2017
 121. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112.2 06/08/2017
 122. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113.2 07/08/2017
 123. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 114 (ngọt ++++) 11/08/2017
 124. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.1 12/08/2017
 125. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.2 13/08/2017
 126. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.1 14/08/2017
 127. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.2 15/08/2017
 128. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117.1 16/08/2017
 129. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117 (tt) 17/08/2017
 130. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.1 18/08/2017
 131. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.2 19/08/2017
 132. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.1 22/08/2017
 133. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.2 23/08/2017
 134. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120 24/08/2017
 135. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120.2 26/08/2017
 136. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.1 27/08/2017
 137. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.2 28/08/2017
 138. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.1 29/08/2017
 139. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.2 30/08/2017
 140. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123 31/08/2017
 141. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123.2 01/09/2017
 142. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 124 02/09/2017
 143. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.1 03/09/2017
 144. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.2 04/09/2017
 145. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 126 07/09/2017
 146. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127 07/09/2017
 147. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127.2 09/09/2017
 148. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128 09/09/2017
 149. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128.2 10/09/2017
 150. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 129 11/09/2017
 151. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.1 13/09/2017
 152. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.2 14/09/2017
 153. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132 15/09/2017
 154. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132.2 17/09/2017
 155. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.1 18/09/2017
 156. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.2 19/09/2017
 157. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 134 20/09/2017
 158. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.1 21/09/2017
 159. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.2 23/09/2017
 160. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.1 24/09/2017
 161. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.2 25/09/2017
 162. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.1 26/09/2017
 163. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.2 28/09/2017
 164. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 139 05/10/2017
 165. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 140 06/10/2017
 166. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 141 07/10/2017
 167. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142.1 10/10/2017
 168. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142 – hoàn 10/11/2017
 169. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 143: Phiên ngoại 1 12/11/2017
 170. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 146: Phiên ngoại bốn 14/11/2017
 171. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 147: Phiên ngoại năm – toàn văn hoàn 15/11/2017

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

211 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vô danh

Lại phải nhảy hố rồi. Haizda????

Vô danh

có thể chỉ giúp tớ cách đki tk để vào nhà đọc truyện được không ạ 🙁

Nhi61

Đọc truyện cần pass ạ? Có thể cho e xin được ko?

khanh3004

mong quá mong 1 bộ như NCNN luôn , cám ơn nàng ạ <3

meoguyen1200

Ủng hộ thỏ hú hú.

xu xu

nghe là thấy hấp dẫn rồi.cảm ơn nàng nhóe :))

Thebiblee

Zì chứ sủng với ngọt ngào là ta nhảy hố liền.
Ủng hộ nàng edit bộ này. Nàng cố gắng lên nhé^^

snowdrople

fan của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, đọc văn án là mê rồi, em ủng hộ chế, cố lên <3

Vô danh

Có hố mới rồi. Mong chờ ???

hanbangnguyet

Ủng hộ chế a ^ . ^

Lynn

Vô tình lọt hố, mình rất thích tác giả này. Chúc truyện của nhà bạn đông khách

selenachen202

truyen cua Ha Diep Nguyet Anh la phai coi, nhay ho thoi

trinhlesite

HI^^… thấy văn án hay hay.. nên nhào vô luôn

[…] CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ [tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh] […]

Nguyệt Minh

Sao gu đọc của nàng giống ta thế, ta thích Cửu Lộ, thích Nguyệt Hạ❤️, ghét bánh bèo

Mèo lười

Mới đọc văn án đã thấy hấp dẫn rồi.luôn ủng hộ ad

vuchauanh

Xin chào chị edit. Em biết đến danh tiếng của nhà chị từ rất lâu rồi nhưng chưa đọc một truyện này của chị cả. Đến ngày hôm nay vừa vào nf thì thấy page Tổng hợp ngôn tình hoàn TQ kêu gọi mem rp page làm ebook lậu ấy. Hóa ra là nhà chị bị nó làm lậu. E mới tìm đến nhà chị để đọc bài Trộm thì mãi là trộm và trong lúc vô tình thì em thấy truyện Con gái là thế đó. Vốn là một fan của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, e đã lao vào đọc luôn lập tức. Truyện được edit rất mượt mà và hay, là điều mà một editor mới như em cần học hỏi. Thế nên em cảm ơn chị rất nhiều vì chị đã tìm thấy truyện hay như vậy để edit cho reader chúng em, cảm ơn chị đã dành thời gian để edit và mong chị bớt tức giận vì bọn trộm cắp. Lần đầu tiên e viết cmt dài như thế này đấy. Em còn phải đi đọc truyện tiếp của nhà chị đã ~~~

loanpro

Minh Thu nhe

2 quả trứng luộc

Lần đàu ghé qua đây, thấy truyện hợp gu là phải nhảy vào ngay 🙂
Thanks Thỏ vì đã edit 😉

nhacuatieucuong

nghe đồn hay lắm. lót dép hóng

katy1210

Hi Thỏ ?
Đây là lần đầu tiên mình chính thức vào đây để nhảy hố. Cảm ơn Thỏ rất nhiều ??

jinhoon

Xin chào chủ nhà. Mới nghe review là lại đây hóng hớt liền, lót dép ngồi bám luôn đây =))))))))

Vô danh

Truyện rất hay cảm ơn bạn.

Phương Hà

Hi chào Thỏ,
Lần đầu ghé qua đây thấy Thỏ edit mượt quá mà toàn truyện hay.
Cảm ơn Thỏ nhiều nhé, mình xin phép đc nhảy hố.
Chúc Thỏ năm mới vui vẻ 🙂

tieuhong98

Thấy mn khen nên nhảy hố. Thank thỏ =]]

Tiểu Hồng

Đọc liền một mạch =]] sớm đăng chương mới nha thỏ

Quýt đường

Nhà thỏ ơi nhà thỏ ơi, nhà thỏ toàn truyện hay, ta comment chăm chỉ , thỏ cho ta pass thỏ nhá

gió

mới được giới thiệu nhà bạn. toàn truyện hay, hấp dẫn, edit lại có tâm nữa. luôn ủng hộ bạn. chúc chủ nhà luôn đông khách!!!!!!

Vô danh

ủng hộ ạ, nghe sủng là em nhảy liền á:)))

Vô danh

Em vưa biết đến page chị nhào vào đọc liền một mạch thì bị pass mong chị thấy được tin nhắn comment của em cho em xin pass ak. Cực kì thích truyện này chị ơi quá hay ?

HongVu1993

Chào bạn mình theo dõi truyện này trước đây bên diendanlequydon trong lần thảo luận truyện này biết bạn đã dịch truyện gần xong bạn có thể cho mình xin pass đọc tiếp truyện đc k , đảm bảo xem 1 mình . Bạn gửi pass qua mail giúp mình nha vuthihong2110@gmail.com

Shurie Ai

Bạn ơi, mình đang đọc bộ Con gái là thế đó. Bạn edit mượt lắm. Bạn có thể cho mình pass các chương sau không? Cám ơn nhìn nhìu!

Shurie Ai

Bạn có thể gửi vào Mail: Shurie1987@gmail.com

linagiang

Nàng ơi ta mới biết đến truyện nhà nàng và rất thích truyện này , nàng có thể cho ta xin pass hoặc gợi ý pass được không , nếu được thì mong nàng cho ta gợi ý vô mail vuhuonggiang1994@gmail.com . Thank nàng nhiều

Thu Ptt

Làm sao để đọc tiếp Con gái là thế đó hả bạn 

nnghi319

Ném cà rốt vào đâyyyy aaaa, chủ nhà ới ~~~
Em từ hội rv truyện lạc vào đây, chuẩn bị nhảy hố ( cmt xong là em nhảy hố liền đấy). Có đọc nghề làm phi, cưng cực cực cực kì thể loại cổ đại.
Nhảy hố đây <3

hanvuong30

Nàng ơi cho mình xin pass bộ này được ko ??? Đọc tới chương 9 đang ghiền ko dứt dc :((((

hanvuong30

Email mình là vuonghoanggiahan@gmail.com

Dung nguyễn

Hôm trước mình có thấy bên lqđ gt truyện này, nhưng mới edit được vài chap. Đang thích mà chưa tìm thấy, hôm nay mới biết bên này đang edit mà lại được nhiều thế rồi, hưng phấn quá. Thanks editor nhiều nhiều ạ, với cho mình hỏi phải làm gì mới được pass ạ ????

Cung Gia Mẫn

chào chị Thỏ , em biết được bộ này và nhà chị qua một review trong hội review truyện , vì review quá hay nên em đã nhảy hố bất chấp pass , em cảm thấy quyết định nhảy hố của em là đúng vì truyện rất hay , chị edit lại mượt và dễ hiểu nữa . Qua từng chương truyện em cũng có thể thấy được tâm huyết của chị và cũng vô cùng tức giận khi biết những truyện được chị edit trước đó lại bị copy mà chúng còn trơ trẽn nói với chị như vậy . Em không biết nói gì hơn là cảm ơn chị đã và vẫn edit truyện sau khi bị như vậy . Em sẽ đợi một ngày chị mở pass để đọc toàn bộ truyện . Cảm ơn chị đã edit cho em đọc chùa ạ . Yêu chị

yumiko2001

Huhu từ nãy đến giờ ta chưa com đc là sao…nàng cho ta xin pass đc ko.Ta hứa sẽ ko cho ai pass đâu và sẽ tích cực ủng hộ nhà mình.Xin lỗi vì đến giờ ms bs đến nhà mình. Mail ta là: alaskawhite2001@gmail.com

baothienng

truyện hay quá nàng ơi, cố lên nàng nhé <3

Hikari2088

Lết từ hội Review qua đây, thích truyện của NHĐA: nữ 9 thông minh cá tính nhưng ko YY . Mà bị pass kiểu này chắc mình phải nhai convert quá. Đắng lòng!!!
Chúc bạn lấp hố thuận lợi và luôn đông khách nhé!!!

Lp

Mình cực thích tác giả này, đã nhảy hố và k thể dứt ra đc, cho mình xin pass đc k pleaseeeee!
Mail của mình laophuong1211@gmail.com
Thank b nhiều

lion1226

Vừa mới đọc được bài review về truyện
Thấy khá hay và đúng lúc đang tìm một bộ cổ đại như này nên bay sang đây chuẩn bị nhảy hố ngay và luôn.
Thanks bạn đã edit.

Trúc Giang

Thỏ ơi, nay mới bắt đầu đọc, cho mình xin pass với, mình hứa mỗi chương sẽ comment đầy đủ. Thanks thỏ nhiều…
Bộ Dòng đời cũng đang hóng…

Thủy tiên

Chào bạn. Mình từ fanpage hội review truyện đọc đc review truyện này. Cảm thấy rất thích cốt truyện này nên hi vọng bạn có thể mail pass của truyện để mình đc tiếp tục theo dõi ạ.
Mình cảm ơn bạn trc.
Mail của mình là nt.thuytien1129@gmail.com

gió

tặng chỉ 1 rổ cà rốt nè. em đã đọc 2 bộ nhà chị và thấy cực kỳ hợp gu edit nhà chị, em lỡ yêu chị mất rồi .chúc chị lúc nào cũng đông khách và lấp được hố. em hy vọng ngày nay đó truyện mở pass để bọn em được hưởng ké thành quả của chị. và cuối cùng cảm ơn chị vì đã bỏ công sức ra cho caffe sữa <3

Oanh

bạn ơi cho mình hỏi làm sao để có được pass vậy.

Tuyết bờm

Hi thỏ !
Truyện hay lắm , ủng hộ thỏ hết mình

Hương

Chào b, mình đọc review và thấy chuyện rất hay. Mình muốn theo dõi tiếp. B cho mình xin pass nhé. thanhhuongha1802@gmail.com Cảm ơn b

Lan Anh

Chào bạn! Mình vừa phát hiện ra bộ truyện này.Mình cảm thấy truyện của bạn rất hay. Bạn cho mình xin pass để đọc tiếp được không, mình sẽ chăm comt. Gmail của mình là: lagemini2505@gmail.com

Kiều my

Xin chào bạn. Mình rất thích truyện của bạn. Bạn có thể cho mình pass ko. Mình cảm ơn bạn. Xin hãy gửi qua gmail: Kieumy110599@gmail.com cảm ơn bạn.

Vô danh

Chào bạn, mình mới biết đến nhà bạn, và rất thích bộ truyện bạn đang edit. Bạn có thể cho mình pass để theo dõi được không? Email của mình là tieuvyvy.tuvyhoa@gmail.com
Mình cảm ơn.

thuypham2898

Truyện hay quá đi ạ >>

nguyenlocha

Lâu quá không có thời gian đọc sách. Hôm nay mới rảnh chút định quay lại đọc tiếp truyện thì mới biết bạn chuyển nhà :). Chúc mừng nhóa 🙂

211
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: