1 thought on “[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 46

  1. chỉ cảm thấy Trường Trì quá đáng thương, bị người lòng dạ độc ác vì tiền mà giết người, nhưng mà vẫn phải đứng ở lập trường của gia đình kia suy nghĩ một chút, khi con người đến đường cùng thì bất chấp hết. haiz

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: