4 thoughts on “[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 47

  1. K có gid đau lòng hơn là đưa ng mình yeu vào tay thằng khác. Mà biết là cô ấy k iu ng đó. Đau tim

  2. Khóc không hết nước mắt vì Trường Trì và Trầm Tuần , đêm nay tôi mệt rồi . Lúc nào truyện thực tế cũng làm tôi khóc đến phát điên :((

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: