2 thoughts on “[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 61

  1. Trầm Tuần lúc khó khăn thì lại dùng lời cay nghiệt để tổn thương ngyêu.
    Ko ai chấp nhận hoài chuyện đó.
    Tính tình 2 ng đúng là chọi nhau, duyên mỏng quá.

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: