2 thoughts on “[CUỐI CON ĐƯỜNG TINH] Chương 65

  1. kết thúc như này cho dù có hơi cực đoan nhưng có lẽ đều tốt cho tất cả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: