8 thoughts on “[ĐÔNG CHÍ] Chương 31

  1. 2 bạn ấy toàn nhớ về nhau, nhưng bề ngoài có lẽ ngăn cách bởi nguyên nhân chia tay

  2. 2 bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm vào ngày mai không @.@ lúc ông bác kể chuyện đã thấy ngh rồi… [wondering] khi nào thì có thịt https://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f14.gifhttps://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f14.gif

  3. bản chất dê cụ =)))))))))))))))) chịu chết với chủ nhà, không nhà nào edit mà chọn từ tếu hơn nhà Kaffesua =))) 

Comments are closed.

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: