7 thoughts on “[ĐÔNG CHÍ] Chương 48

  1. Tại sao nhà vb lại có túi kiểu đựng xác, phải chăng là do tc cố tình để đổ oan cho vb chăng

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: