7 thoughts on “[ĐÔNG CHÍ] Chương 48

  1. Tại sao nhà vb lại có túi kiểu đựng xác, phải chăng là do tc cố tình để đổ oan cho vb chăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: