7 thoughts on “[ĐÔNG CHÍ] Chương 56

  1. https://kaffesua.com/core/0o0modules/0o0/wp-monalisa/icons/f55.gifhttps://kaffesua.com/core/0o0modules/0o0/wp-monalisa/icons/f55.gifhttps://kaffesua.com/core/0o0modules/0o0/wp-monalisa/icons/f55.giftội nghiệp ĐM cả nữ chính nữa, tình đúng là làm người ta dở khóc dở buồn

  2. Thương Đặng Mạn quá! Lỡ có tình cảm với người ko nên, thi trượt cộng với bị Đinh Tịnh đe doạ đã đủ căng thẳng rồi nên dễ dàng rơi vào bẫy của Trình Chu dẫn tới thiệt mạng:(

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: