4 thoughts on “[ĐÔNG CHÍ] Chương 57

  1. vợ thầy giáo chỉ thực vật chứ chưa chết, còn ông thầy thì ngoại tình với học trò, đây cũng là lý do mà nữ chính k thích ông thầy nữa, không biết còn bí mật gì nữa không

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: