2 thoughts on “DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: