1 thought on “DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 1

  1. Lòng người tham thật. Đc thứ này lại đòi sang thứ khác. Thân phận k cao còn đc gã cho ng thukngw thầm mà còn đòi hỏi nhièu. Đang ra con này k nên cưới đc ông thầy giáo của nhiễm nhi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: