ĐƯỜNG MỘT CHIỀU [tác giả: Trầm Bất Kỳ]

ĐƯỜNG MỘT CHIỀU

tác giả: Trầm Bất Kỳ

edit: kaffesua

des bìa: YUME

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

“Khi màn đêm buông xuống, em sẽ ngụ trong vết thương của anh.”

Diễn viên: Mạnh Bình Xuyên – Trình Khê

thỏ lảm nhảm

Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả Trầm Bất Kỳ, lúc đào truyện chưa hoàn, giờ truyện hoàn rồi mà mình chưa edit gì. hề hề.

mục lục

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: