3 thoughts on “[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C1. Búp bê đất (1)

  1. Đọc truyện kinh dị giữa đêm khuya, may mà mới mở đầu chưa có nhiều tình tiết ma quỷ. Mà cái hồ bóng này giống cái nhà bóng mà hồi bé trẻ con hay được cho đi chơi đấy à??

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: