2 thoughts on “[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C3. Búp bê đất (3)

  1. Tư tưởng trọng nam khinh nữ, một đứa trẻ vị thành niên được nuôi nấng trong gia đình như vậy nên chỉ biết bản thân. Gieo ác nghiệp nên giờ phải nhận quả báo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: