2 thoughts on “[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C7. Ném khăn tay 3

  1. Để cho Trương Liên lãnh chịu những thứ mà Lý Thế Hoa chịu đựng đền lại những ngày tháng cô bị đối xử âu cũng là kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: