5 thoughts on “[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] tiết tử

  1. OMGGGG chiếc văn án kích thích ghê!!! Phần đầu đọc thì cảm thấy sự kì bí của cửa tiệm na ná như trong truyện Tiệm Quan Tài Phố Tây nhưng đọc đến câu cuối thì kích thích ghê :))) Mong chờ truyện này quá đi.

  2. Thấy tên tác giả hơi là lạ, mà mở đầu câu chuyện cũng hơi là lạ nốt, chẳng lẽ mình vừa phi xuống hố linh dị???

  3. Thích xem phim ma, thích nghe kể chuyện ma giờ lần đầu đọc truyện linh dị. Đọc đến câu cuối thấy ghê rồi nha. Cám ơn Thỏ đã edit. 

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: