GIANG HỒ SÁT

 

GIANG HỒ SÁT

《江湖杀》

☆☆☆

Tác giả: Trường Giang Cổn Cổn /长江滚滚

 ***

Văn án:

Thiên Sát, là tên gọi của một thanh kiếm nổi danh khắp giang hồ không ai là không biết.

Chỉ cần nghe đến cái tên Thiên Sát, ai nấy đều thất kinh thất sắc, sợ hãi không ngớt. Tương truyền, kiếm này một khi rút ra khỏi vỏ, trời đất cũng phải biến sắc, là ma kiếm được người người tụng xưng! Vô luận là vô năng tầm thường, một khi có thanh kiếm này trong tay, trở thành chủ nhân ma kiếm, lập tức bản thân trở thành cái thế thần công, xưng bá võ lâm cũng chẳng lấy gì làm lạ, trở thành bá chủ trong thiên hạ cũng thật dễ như trở bàn tay! Hơn nữa có thể còn trở nên bất tử. Vì vậy, Thiên Sát là một bảo kiếm tuyệt thế mà người người trên giang hồ đều thèm khát.

Thiên Sát, đồng thời lại là tên của một người. Thượng chủ Lịch Đại lục đạo môn, danh xưng Thiên Sát.

bản thân là chủ nhân Thiên Sát, nàng phải đi đến nơi nào?!!!!

2af33d7

***

☆ NHẤT ☆

☆ NHỊ ☆

☆ TAM ☆

☆ TỨ ☆

NGŨ ☆

LỤC ☆

THẤT 

BÁT 

CỬU ☆

THẬP 

THẬP NHẤT ☆

THẬP NHỊ ☆

THẬP TAM ☆

***

HOÀN

5 thoughts on “GIANG HỒ SÁT

%d bloggers like this: