20 thoughts on “HOA HỒNG HOA HỒNG – [tác giả: Vân Nã Nguyệt]

  1. Móa là em chưa được đọc hay là chưa có chương hả Thỏ?
    Thấy nhà chị nhiều chuyện của Vân Nã Nguyệt muốn xem thử :)))

  2. phải chăng là cổ đại 😐 cơ mà hình như không phải 😑 hoa nở lúc nữ chính 19 tuổi ư , hay năm thứ 19 của triều đại nào đó hoa nở 😂😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: