5 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 12: Con ngựa lùn

  1. Suy nghĩ của tiểu Thần mắc cười quá. Mà Tiểu Châu chắc là thần hộ mệnh của tiểu Thần nên giấc mơ của Tôn tiểu thư không thành sự thật.

  2. Đúng rồi, Tô tiểu thư cứ lo xa quá, Thần vương đã có tiểu cẩm lý của mình rồi😌😌😌

  3. 2 ông thông gia hiểu rõ đạo làm chồng ghê🤣🤣🤣. Nói chuyện với các bà vợ, lúc nào nên tiếp lời, lúc nào nên khen, lúc nào nên chê đều làm tốt cả =))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: