2 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 19: Sương sớm.

  1. Không biết Thần vương thấy bức tranh của Cửu Châu sẽ như thế nào ha, có giống Minh phu nhân dối lòng khen không nữa haha.

  2. Tô Quý Phi và Minh Châu tính cách giống nhau ghê, trả đũa thẳng thắn, ghét thẳng mặt, suy nghĩ đơn giản mạch lạc chứ ko cong cong vẹo vẹo gì cả

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: