1 thought on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 24: Đơn giản

  1. Nghe câu “Vì bà tôi nguyện ý làm phản đồ của đám đàn ông” mà không ngừng cười được, hai vợ chồng già mà vẫn ngọt ngào quá. Chương này đôi bạn trẻ đáng yêu nhẹ nhàng.

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: