2 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 25: Trà lâu

  1. Mọi tính toán của Ninh phi coi như bể tan tành, sau này biết chuyện không như mình nghĩ chắc tức lộn ruột quá đi,

  2. Vâng, biến cố ko thể ngờ tới với phe Ninh phi =))). 2 vc nhà này quá dễ thương ấy

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: