8 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 6: Đánh nhau

  1. chưa vô cửa nhà người đã mà nghe người ta bị nói xấu liền xắn tay áo lên đánh nhau, haha yêu chị Cửu dã man

  2. haha vợ của anh đó anh Thần Vương ơi. Vừa hùng hổ, vừa thiếu thông minh , mong sau này anh chỉ giáo nhiều hơn

  3. Chị đây không dễ mà bỏ qua cho mấy đứa nói xấu đâu nhé🤣🤣 Đánh cho vỡ đầu bây giờ á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: