3 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 7: Độ Khanh

  1. Tôn Thải Dao này có vẻ thích Thần Vương hay sao đó, đã là Tề Vương phi tương lai rồi sao có vẻ khó chịu với tiểu Cửu.

  2. CUối cùng thì Thần Vương cũng biết cô dâu nhỏ nhà mình như thế nào rồi nhé. Đọc đoạn Cửu Châu xách váy lên đánh nhau mà tui thấy dễ thương vãi mà cũng buồn cười nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: