2 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 8: Trà nhạt

  1. thần kinh của Cửu Châu đúng là thô thiệt chơ, bắt gặp người ta nói xấu mình mà tỉnh bơ á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: