6 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 9: Chú tâm một chút

  1. Thì ra hai người từng gặp nhau lúc nhỏ . Chàng cài trâm nàng tháo trâm đọc mà mắc cười quá, tình cảm dễ sợ.

  2. Supper dễ thương thiệt luôn á. Nghi rồi mà, để xem 8 năm trước 2 người giúp gù cho Cửu Châu mà con bé nhớ mãi không quên dzị?😊😊😊

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: