2 thoughts on “KBSTP – chương 65

  1. 5 chương liền luôn nha
    Đọc mấy chương này mà khâm phục mức độ vô sỉ và công phu miệng lưỡi của chị :). Tự nhiên thấy thương ai bị chị mắng ghê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: