2 thoughts on “KBSTP – chương 73

  1. Aizz, hết ý kiến với cái gia đình này luôn, thực quá mức thiếu muối. Mà không biết nam9 là ai z bạn, phải cái anh giả ngốc kia ko?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: